Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee perustiedot ja - taidot liikkuvan kuvan alueelta ja ymmärtää audiovisuaalisen kerronnan rakenteet ja ilmaisumahdollisuudet. Opiskelija hahmottaa liikkuvan kuvan osana elokuvan, nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kenttää ja osaa soveltaa liikkuvan kuvan käytäntöjä opetustyössä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2020 - 16.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Miia Rinne

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Miia Rinne

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liikkuvaa kuvaa käsitellään mm. fiktiivisen, dokumentaarisen ja kokeellisen kerronnan ja ilmaisun kautta. Muodon tasolla aloitetaan vakiintuneista konventioista ja edetään kohti kokeilevampaa ilmaisua. Liikkuva kuva on väline mielikuvien ja ajatusten työstämiseen ja esittämiseen.

  Mediateoksia tekemällä opitaan kuvaus-, äänitys- ja leikkaustekniikkaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, lukemistot.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista opetukseen ja projektitöiden toteuttamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteensä 135 tuntia: 90 h kontaktiopetus ja 45 itsenäistä työskentelyä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liikkuva kuva 10 op (tämä uusi kurssi korvaa 1/2 vanhasta 10 op:n kokonaisuudesta).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valokuvauksen perustaidot

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kuvataidekasvatuksen toisen vuoden kandiopiskelijoille ja se on heidän HOPSissaan.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aamupäivisin on opetusta verkossa. Zoom-linkki torstaille 10.9. klo 9.15 tulossa lähipäivinä.

  Iltapäivisin edetään hybridimallilla, jos koronatilanne sallii sen. Tällöin editointi tapahtuu joko etänä omilla laitteilla tai turvavälein kampuksella. 

  Kurssille on varattu ainakin seuraavat ajat F001 IT Editointi-luokasta:

  to 17.9.2020 klo 14–17

  pe 18.9.2020 klo 13–16

  to 24.9.2020 klo 14–17

  pe 25.9.2020 klo 13–16

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Minimiopiskelijamäärä 8 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aamupäivisin on opetusta verkossa. Zoom-linkki torstaille 10.9. klo 9.15 tulossa lähipäivinä.

  Iltapäivisin edetään hybridimallilla, jos koronatilanne sallii sen. Tällöin editointi tapahtuu joko etänä omilla laitteilla tai turvavälein kampuksella. 

  Kurssille on varattu ainakin seuraavat ajat F001 IT Editointi-luokasta:

  to 17.9.2020 klo 14–17

  pe 18.9.2020 klo 13–16

  to 24.9.2020 klo 14–17

  pe 25.9.2020 klo 13–16