Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hahmottaa tutkivan taiteellisen työskentelyn yhtenä tiedon muodostamisen tapana ja osaa soveltaa nykytaiteen käytäntöjä opetustyössä. Tavoitteena on omaksua itseohjautuvan taiteellisen työskentelyn käytäntöjä liikkuvan kuvan eri muotoja soveltaen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.01.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Miia Rinne, Minna Suoniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Miia Rinne, Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.12.2020-21.12.2112):

miia.rinne@aalto.fi

minna.suoniemi@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perehdytään nykytaiteen käytäntöihin erityisesti linssipohjaisten menetelmien kautta. Taiteellisessa työskentelyssä jatketaan Valokuvan ja Liikkuvan kuvan käytännöt -kurssien prosesseja. Työskentelyn keskiössä on digitaalisuutta, tilallisuutta ja ajallisuutta hyödyntävä nykytaide.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin aikataulu ja ohjelma päivittyy kurssin etusivulle MyCourses:iin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, vierailut, lukemistot.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista opetukseen ja taiteellisen projektin toteuttamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteensä 135 tuntia: 84 h kontaktiopetus ja 51 h itsenäistä työskentelyä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valokuvan käytännöt

  Liikkuvan kuvan käytännöt

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus