Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa perusvalmiudet valmistella, toteuttaa ja perustella monialaista pedagogista, taiteellista ja tutkivaa toimintaa, joka perustuu kehollisiin käytäntöihin ja harjoitteisiin. Opiskelija tunnistaa, jäsentää ja arvioi taidepedagogisen toiminnan keskeisiä kehollisia praktiikoita ja niiden merkityksiä. Opiskelija luo yhteisten harjoitteiden, keskustelujen, vierailuiden sekä sekä kirjallisen työskentelyn kautta tutkivan suhteen kokemuksellisuuteen sekä kehollisiin taitoihin, tottumuksiin niin itsessä, yhteisössä kuin kulttuurissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 17.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Taneli Tuovinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.12.2020-21.12.2112):

taneli.tuovinen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojaksolla tarkastellaan taidepedagogisen toiminnan kehollisia praktiikoita harjoitteiden ja keskustelun kautta niin ohjaajan, ohjattavan kuin ryhmän näkökulmista. Kurssilla oppisisältönä ovat perusvalmiudet kehollisiin käytäntöihin perustuvan taideopetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kehollisuutta koskevaa keskustelua ja käsitteistöä, kuten kokemus, aistisuus, havainto, liike, kosketus, tottumus, läsnäolo, empatia, tekniikka, harjoittaminen ja taito. Tarkastelussa painottuu kehollisten merkitysten monialaisuus ja yhteys arvovalintoihin eri elämän alueilla kuten arjessa, nykytaiteessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Kurssin voi keväällä 2021 suorittaa kolmella eri tavalla.
  Valitse
  omaan tilanteesessi sopivin suoritustapa ja ilmoita valintasi kurssin
  opettajalle Taneli Tuoviselle (taneli.tuovinen@aalto.fi) mahd. pian!

  Suoritustapa A) Etäopetus + lähiopetus turvavälein (ulkona sään salliessa)
  Suoritustapa B) Etäopetus + itsenäistä työskentelyä (harjoitteita ja kirjallisuutta)
  Suoritustapa C ) Itsenäinen suoritus ( tutustuttava kirjallisuus ja essee)

  Aikataulu
  periodi 3
  keskiviikkoisin 9.15 - 16

  13.1.
  AP + IP etänä

  20.1. AP etänä, IP Ulkona

  27.1. AP etänä, IP Ulkona

  3.2. AP etänä, IP Ulkona

  10.2. AP + IP Ulkona

  17.2. AP + IP etänä


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Kontaktiopetus 50h
  itsenäinen työskentely / ryhmätyö 77h

   

  Työmuodot: Yhteistoiminnalliset harjoitukset, keskustelut, vierailut, itsenäiset tehtävät, kurssilla annettavaan kirjallisuuteen tutustuminen, kurssin MC-sivuilla tapahtuva reflektiokeskustelu.

   

  Arvosteluperusteet:
  Aktiivisuus ja osallisuus yhteisessä toiminnassa sekä annettujen tehtävien suorittaminen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jaetaan kurssin aikana.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   

  Kurssi vaatii toteutuakseen vähintään 8 osallistujaa. Etusijalla opiskelijat joiden opintoihin kurssi kuuluu pakollisena BA opintojen 3. vuonna.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tervetuloa kurssille Kehollinen maailmasuhde.
  Kurssin voi keväällä 2021 suorittaa kolmella eri tavalla.
  Valitse
  omaan tilanteesessi sopivin suoritustapa ja ilmoita valintasi kurssin
  opettajalle Taneli Tuoviselle (taneli.tuovinen@aalto.fi) mahd. pian!

  Suoritustapa A) Etäopetus + lähiopetus turvavälein (ulkona sään salliessa)
  Suoritustapa B) Etäopetus + itsenäistä työskentelyä (harjoitteita ja kirjallisuutta)
  Suoritustapa C ) Itsenäinen suoritus ( tutustuttava kirjallisuus ja essee)

  Aikataulu
  periodi 3
  keskiviikkoisin 9.15 - 16

  13.1.
  AP + IP etänä

  20.1. AP etänä, IP Ulkona

  27.1. AP etänä, IP Ulkona

  3.2. AP etänä, IP Ulkona

  10.2. AP + IP Ulkona

  17.2. AP + IP etänä


SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Minimi osallistujamäärä 8 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tervetuloa kurssille Kehollinen maailmasuhde.
  Kurssin voi keväällä 2021 suorittaa kolmella eri tavalla.
  Valitse
  omaan tilanteesessi sopivin suoritustapa ja ilmoita valintasi kurssin
  opettajalle Taneli Tuoviselle (taneli.tuovinen@aalto.fi) mahd. pian!

  Suoritustapa A) Etäopetus + lähiopetus turvavälein (ulkona sään salliessa)
  Suoritustapa B) Etäopetus + itsenäistä työskentelyä (harjoitteita ja kirjallisuutta)
  Suoritustapa C ) Itsenäinen suoritus ( tutustuttava kirjallisuus ja essee)

  Aikataulu
  periodi 3
  keskiviikkoisin 9.15 - 16

  13.1.
  AP + IP etänä

  20.1. AP etänä, IP Ulkona

  27.1. AP etänä, IP Ulkona

  3.2. AP etänä, IP Ulkona

  10.2. AP + IP Ulkona

  17.2. AP + IP etänä


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aikataulu
  periodi 3
  keskiviikkoisin 9.15 - 16

  13.1.
  AP + IP etänä

  20.1. AP etänä, IP Ulkona

  27.1. AP etänä, IP Ulkona

  3.2. AP etänä, IP Ulkona

  10.2. AP + IP Ulkona

  17.2. AP + IP etänä