Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidekasvatuksellisen projektin, joka tapahtuu yhteisössä.

 

Opiskelija osaa tarkastella sekä yhteisön merkityksiä yksilön kannalta että yksilöllisiä tarpeita yhteisön kontekstissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 06.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Leena Knif, Tiina Pusa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Leena Knif

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään taideperustaiseen toimintaan ja yhteisötaidekasvatuksen toimintatapoihin yhteisöjen luomisessa ja vahvistamisessa, sekä keinoihin, joilla voi tarkastella yhteisön normien merkityksiä. Kriittisen tarkastelun kautta etsitään näkökulmia, jotka eivät rajoitu inhimilliseen näkökulmaan.

   

  Kurssin aikana toteutettavan projektin puitteissa tarkastellaan ympäristön ja materiaalien mahdollisuuksia ja merkityksiä suhteessa yhteisöihin. 

   

  Luennoilla tarkastellaan työskentelyn kannalta tärkeitä teemoja sekä taiteen merkityksiä kohtaamisen mahdollistajana.

  Kurssiin kuuluu oheislukemisto.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmuotoina ovat luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely, yhteisössä toteutettava projekti sekä kirjallinen raportti projektista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Puolet kurssisuorituksesta tapahtuu yhteistyötahon kanssa toteutetusta projektista. Toinen puolisko on luentojen, ryhmätyöskentelyn sekä kirjallisen työn muodossa tapahtuvaa oppimista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osittain yhteisötaidekasvatusta korvaava kurssi.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information