Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija perehtyy erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin ja osaa arvioida niiden vaikutuksia erityisesti oppimiseen, opetukseen ja koulutukseen sekä tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen.

 

Opiskelija kehittää mediataitojaan ja -osaamista, hahmottaa erilaisia mediaympäristöjä ja tiedostaa mediakriittisen lähestymistavan ja koodinlukutaidon merkityksen totuuden jälkeisenä aikana.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 17.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Martti Raevaara, Tomi Slotte Dufva, Minna Suoniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.01.2021-21.12.2112):

Tomi Slotte Dufva: tomi.slottedufva@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perehdytään digitaalisuuten rakennusaineisiin ja digitalisaation kriittisiin katsantotapoihin. Tutustutaan erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin suhteessa oppimisen, opetuksen ja koulutuksen muutoksiin ja tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen. Tutustutaan digitalisaation ja oppimisen keskeisiin käsitteisiin ja oppijan ja opettajan roolien muuttumiseen.

   

  Tutustutaan erilaisiin mediaympäristöihin ja digitaalisen ajan ilmiöihin, kuten pelit ja pelillisyys, robotiikka ja tekoäly, luova ohjelmointi, maker-kulttuuri tai VR.

   

  Harjoitellaan mediakasvatuksen näkökulmia ja menetelmiä ja hahmotetaan  media- ja koodikriittistä lähtökohtaa kuvataidekasvattajan ammattiin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi opetetaan etänä, kurssi koostuu etätapaamisista ja tehtävistä, jotka sisältävät ohjelmointia, lukemista ja kirjoittamista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteiset oppimistilanteet kontakti- ja verkko-opetuksessa, opintovierailut, harjoitustehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen, keskustelut ja ryhmätyöt.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista yhteisiin kontaktitapaamisiin (sis. verkkoympäristötapaamiset ja opintovierailut) ja harjoitustehtävien hyväksytyn suorittamisen sekä valmistautumisen ja aktiivisen osallistumisen vertaisryhmätyöskentelyyn (kommentoinnit, keskustelut, ryhmätyöt). 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus/ yhteiset oppimistilanteet xx h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö xx h (pääosin verkkoympäristössä)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Etäopetusta: 48h

  Itsenäinen työskentely:52h

  Ryhmätyöskentely: 35h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaali jaetaan kurssilla sähköisessä muodossa

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mediapedagogiikka

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  13.01.21 -17.02.21ke 09.15-17.00