Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelijalla on monilukutaidollisia valmiuksia rakentaa oppimiskokonaisuuksia jonkin ilmiön ympärille.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.01.2021 - 17.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Helena Sederholm

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Helena Sederholm

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan monilukutaidon käsitteeseen ja eri alojen tapoihin lähestyä jotakin teemaa tai ilmiötä ja suunnitellaan monialaisen ilmiöoppimisprojektin demonstraatio. Käsiteltävä ilmiö vaihtuu vuosittain. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, vierailijat, keskustelut, ryhmätyöt ja mahdolliset vierailut sekä kirjalliseen materiaalin tutustuminen.

  Arvosteluperusteena osallistumisaktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetusta 24 tuntia (4x6t), projektitehtävät ja itsenäinen/ryhmätyöskentely 111 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tarkemmat tiedot kunkin vuoden teemasta ja opiskelumateriaaleista kurssin MyCourses-sivuilla loppusyksyllä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  15 Maanpäällinen elämä

  17 Yhteistyö ja kumppanuus