Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija

 • osaa valmistaa keramiikkaesineen ja pystyy suunnittelemaan valmistusprosessin eri työvaiheet
 • osaa valita omaan ilmaisuunsa sopivimmat keramiikkamateriaalit ja tekniikat
 • osaa käyttää keramiikkauunia
 • tietää keskeiset työskentelytavat keramiikkastudiossa ja työturvallisuuteen liittyvät asiat
 • ymmärtää ja osaa arvostaa saven monipuolisia mahdollisuuksia taiteessa ja kuvataideopetuksessa

 

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 22.04.2021 - 01.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jaana Brinck, Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eeva Jokinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään studiotyöskentelyn kautta keramiikan materiaaleihin, valmistuksen prosessiin ja työturvallisuuteen sekä opetellaan käyttämään keramiikkauunia. Opetus tapahtuu harjoitustehtävien, demonstraatioiden, luentojen ja vierailujen kautta.

  Kurssilla toteutetaan oma taiteellinen työsuunnitelma.

  Kurssin aikana opiskelija kokoaa oppimispäiväkirjan, jossa esittelee sanoin ja kuvin oppimisprosessiaan kurssin aikana.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteellinen työsuunnitelma ja sen toteuttaminen. Arvioinnissa painotetaan erityisesti ideaa, kokeellisuutta, materiaalinkäyttöä ja taiteellista sisältöä. 40%

  Oppimispäiväkirja 40%

  Aktiivinen osallistuminen ja studiotyöskentely 20%

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista kontaktiopetukseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 70h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 65h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan kurssin alkaessa ja jaetaan MyCourses verkko-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Keramiikan perusteet TAI-C1113