Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perehtyminen pehmeiden materiaalien ja tekstiilitekniikoiden käyttöön nykytaiteessa. Tutustuminen opiskelijan valitsemaan tekniikkaan ja sen soveltaminen taiteelliseen työskentelyyn.

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.03.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas, Virpi Vesanen-Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Virpi Vesanen-Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla etsitään vastauksia kysymykseen, miksi nykytaiteessa kudotaan ryijyjä, ommellaan ja virkataan veistoksia sekä kirjotaan viestejä.

  Painopiste on tutustumisessa tekstiilimateriaalien ja -tekniikoiden käyttöön nykytaiteessa sekä pohdinta niiden ilmaisumahdollisuuksista. Lisäksi teoksen toteutus em. materiaaleja ja tekniikoita käyttäen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi sisältää luentoja, näyttelykäyntejä, taiteilijaesittelyitä ja taiteellista työskentelyä. Opiskelijat harjoittelevat käytännössä valitsemaansa tekstiilitekniikkaa/tekniikoita ja toteuttavat yksin tai parityöskentelynä teoksen. Kurssin lopuksi järjestetään näyttely. Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Arvosteluperusteena annettujen tehtävien suorittaminen. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 45h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 90h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan valitsemat materiaalit ja työvälineet.             

  Kirjallisuutta:                    

  Soveltuvin osin mm. Riikka Mäki-Koskela: Ympäri, sisällä. Kolmiulotteinen työskenteleminen kuvataiteessa.

  Tarja Pitkänen-Walter: Liian haurasta kuvaksi

  Jyrki Siukonen: Vasara ja hiljaisuus.

  Pirjo Seddiki: Naisen kuvia.

  Minna Haveri: Pehmeä taide

  Näyttelykatalogit, opinnäytteet ja opettajan valitsemat ajankohtaiset artikkelit.

  Kirjalliset aineistot ovat lähdeaineistona, oheiskirjallisuutena ja  taustalukemistona.