Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija syventää tietämystään digitaalisesta kuvasta. Opiskelija oppii digitaalisen piirustuksen ja maalauksen sekä vektorigrafiikan perusteita.

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas, Heikka Valja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heikka Valja

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Digitaalisen kuvan käsittely. Digitaalinen piirustus ja maalaus. Vektorigrafiikka.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Etäopiskeluna suoritettavalla kurssilla tulee olemaan valinnaisia suorituspolkuja.

  Vuonna 2021 tutustutaan laajasti erilaisiin tekniikoihin: digitaalisen piirustuksen ja vektorikuvituksen lisäksi kokeilemme myös digitaalista kuvanveistoa.

  Opetuksessa tuetaan ilmaisohjelmien käyttöä, koska kaikilla ei ole Adobe-ohjelmistoja käytössä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 60h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 75h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetuksessa käytetään hyväksi "Digitaalinen maalaus ja vektorikuvitus"-kurssin verkko-oppimateriaaleja. Opiskelija voi halutessaan syventyä näihin materiaaleihin.

  Piirtopöytiä on mahdollista lainata koululta rajoitettu määrä.


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1125 Digitaalinen kuvailmaisu