Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi tarkastelee avantgardetaiteen historiallisia suuntauksia 1800-luvun lopun realisteista 1960- ja 70-lukujen taiteen kokeelliseen ilmapiiriin. Tarkastelun ytimessä on historiallisten avantgardeliikkeiden toimintatapoihin sisältynyt vaade yhteiskunnallisesta vallankumouksesta sekä kiinteiden taide- ja taiteilijakäsitysten horjuttamisesta: kysymys taiteen ja elämän välisestä suhteesta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.11.2020 - 02.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riikka Haapalainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1900-luvun avantgardetaiteen teoriat, manifestit ja esteettiset käytännöt; case-analyysit ja avantgardististen menetelmien kokeilu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  42 h kontaktiopetus

  Pakollinen läsnäolo (min 80 %)

  93 h yksilö- ja ryhmätehtävät

  yhteensä 135 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Avantgardetaide

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto