Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet tuotantotaloudelliseen ajatteluun, argumentointiin ja analyysiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tuotantotalouden peruskäsitteet ja ymmärtää keskeisimmät dynamiikat, ja pystyy näiden kautta ymmärtämään ja arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, suunitelemaan ja arvioimaan liiketoimintaprosesseja sekä analysoimaan yrityksen taloudellista tilaa. Kurssilla opiskelija oppii myös yleisiä insinöörityön valmiuksia kuten projektin suunnittelua, organisointia ja hallintaa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 30.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Paul Lillrank, Mikael Öhman

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mikael Öhman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tuotantotalous tieteenä; Arvo liiketoiminnan perustana; Tuotantojärjestelmät ja organisaatiot; Tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus; Tuotanto osana arvoketjua; Projektit ja investoinnit; Laskentatoimi ja kannattavuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, Luentojen esitehtävät, harjoitustyö, verkkotehtävät ja tentti, joista kolme viimeistä ovat pakollisia osasuorituksia.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 16 h, ohjattu ryhmätyöskentely 14 h, itsenäinen ryhmätyöskentely 30 h, itsenäinen oppiminen 74 h. Luentoihin ja harjoitustilaisuuksiin osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomateriaali, luentoihin valmistava materiaali, viikkoharjoitusmateriaali, opetusmoniste, suositeltu kirjallisuus.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) ja TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitus (1 op).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei vaadittuja esitietoja. Perustason Word ja Excel (tai vastaavien ohjelmien) osaaminen on eduksi.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua