Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää tuotantojärjestelmien suunnittelua ja toimintaa kuvaava käsitteistö ja viitekehykset sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Käsittää operaatioiden johtaminen sekä organisaation sisäisenä että organisaatioiden välisenä toimintana globaalilla tasolla. Tavoitteena on käsitteistön ja teorian hallinnan lisäksi soveltaa opittua käytäntöön harjoitustyössä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 03.03.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Seppälä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Seppälä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Operaatiostrategia, palveluoperaatiot, prosessien suunnittelu ja kehittäminen, prosessityypin valinnat ja layout-suunnittelu, kapasiteetin ja materiaalivirtojen hallinta, globaalit toiminnot, logistiikka ja toimitusketjun hallinta, laatujohtaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, luennot ja kirjallisuus, harjoitustyö(t).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 20 h, harjoitustyö(t) 55 h, kurssimateriaalin lukeminen 55 h, tentti 3 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osin TU-22.1113/1115/1202/1302.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-A1100 Tuotantotalous 1 (5 op)

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information