Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi on jatkoa kurssille TU-C2050 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen ja sen tarkoituksena on täydentää ja mahdollistaa yhteenveto vapaaehtoistoiminnan vastuutehtävän kokemuksista. Kurssin jälkeen opiskelijalla on täydentynyt käsitys itsestä johtajana ja vaikuttajana sekä omasta jatkopolustaan vaikuttajana kehittymisessä. Tavoitteena on syventää opiskelijan reflektiivistä osaamista ja kriittistä oman kokemuksen ja vuorovaikutteisuuden tarkastelua. Kurssin jälkeen opiskelijalla on vahvistunut kyky tietoiseen johtamiskokemuksista oppimiseen, erilaisten sosiaalisten vaikuttamistilanteiden arviointiin sekä oman toiminnan tarkoituksenmukaiseen sovittamiseen niihin.  

tukea osallistujaa omassa meneillään olevassa vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvässä vastuutehtävässä menestymisessä sekä tehtävän synnyttämistä kokemuksista oppimisessa. Kurssin jälkeen opiskelijalla on vahvistunut käsitys vapaaehtoistoiminnan johtamisen ja vuorovaikutteisuuden vaatimuksista. Hänellä on kyky rakentaa toimivia yhteistyösuhteita eri osapuolien kanssa ja kesken, hallita omaa ajankäyttöön ja johtaa itseään paremmin. Hän on harjaantunut omien kokemusten reflektiivisessä käsittelyssä sekä kokemuksista oppimisessa. Kurssin myötä opiskelijalla on jäsentynyt käsitys omista johtamisperiaatteistaan ja niiden soveltamisesta omassa meneillään olevassa johtamistehtävässä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 16.01.2021 - 20.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Ylitalo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuukka Kostamo, Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin sisältönä on reflektiivisen ja oppivan omien kokemusten tarkastelutavan syventäminen sekä dialogisen vuorovaikutuksen ja suhteisuuden tarkentaminen kurssiparin ensimmäisestä osasta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento-osallistuminen tai korvaavat tehtävät, henkilökohtainen essee, vertaistyöskentelyn raportointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento/työpajatyöskentely 6 tuntia, vertaisryhmätyöskentely 2 tuntia, yksilöllistä työskentelyä 46 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin oppimistavoitteita palvelevat tieteelliset ja käytännölliset artikkelit ja tekstit

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-E3160 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvamisen jatkokurssi

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-C2050 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen

LISÄTIETOJA

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation