Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää mikro- ja makrotaloustieteen perusteoriat (kuluttajan teoria, yrityksen teoria, markkinoiden toiminta, talouspolitiikan periaatteet) ja osaa tehdä mikro- ja makrotieteellistä analyysiä. Opiskelija ymmärtää miten markkinat toimivat ja kuinka talouspolitiikalla voidaan vaikuttaa suhdanteisiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hannele Wallenius

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hannele Wallenius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen peruskäsitteistöön ja taloudelliseen analyysiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä mikro- että makrotaloudelliset kysymykset: markkinamekanismin toiminta, kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen perusteet, kilpailu ja markkinoiden tehokkuus, taloudellinen kasvu ja suhdanteet, julkisen sektorin tehtävät ja valtiovallan harjoittama talouspolitiikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja välikokeet/tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 12x2h=24h
  Luennolle valmistautuminen (lukemalla kurssikirjaa) 11x3h=33h
  www-harjoitukset 5x3h= 15h
  Läsnäoloharjoitustehtävät 5x3h= 15h
  Läsnäoloharjoitukset 5x1h= 5h
  Tenttiin valmistautuminen 40h

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Parkin, M., Powel, M., Matthews, K., Economics (European Edition), 8th edition, Addison-Wesley, 2011 ja luentokalvot.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit TU-91.111, TU-91.1001

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -