Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijat:

 • Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa projektiympäristössä
 • Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin ja sen johtamiseen vaikuttavia tekijöitä
 • Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteydet yrityksen strategiseen johtamiseen
 • Omaavat peruskäsityksen projektiliiketoiminnasta ja osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.03.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Karlos Artto

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Karlos Artto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektien johtamisen käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektinhallinnan osa-alueet. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit yrityksen organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ryhmätyötehtävät, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itseopiskelu 60h, harjoitukset 60h, kontaktiopetus 11h, tentti 3h, yhteensä 134h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY

  Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataussivulle.

  Projektiportfoliomateriaali: (haettavissa elektronisessa muodossa kurssin MyCourses-sivulta)

  2. Martinsuo M., Aalto T., Artto K., 2003. Projektisalkun johtaminen: tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen ohjaus, Teknologiateollisuus. Ote luvusta 4 (ss. 83-100)

  3. Artto K., 2014. Projektiportfolion hallinta, Aalto-yliopisto, Otaniemi.

  4. Videoluennot.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-A1100 Tuotantotalous 1 TAI TU-A1200 Grundkurs i Produktionsekonomi TAI TU-A1300 Introduction to Industrial Engineering and Management

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information