Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa kuvata digitaalisen median piirteitä. Opiskelija tuntee digitaalisen median käyttömahdollisuuksia työyhteisöjen viestinnässä sekä käyttöönottoon liittyviä haasteita. Opiskelija osaa kuvailla digitaalisen median vaikutuksia viestintään ja kohderyhmiin työyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee digitaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa ja työyhteisöissä. Opiskelija osaa soveltaa sisällön luomisen periaatteita ja luoda sisältöjä digitaaliseen mediaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.01.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Risto Sarvas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Sarvas

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.01.2021-21.12.2112):

Kurssin ensisijaisina yhteyshenkilöinä toimivat kurssiassistentit Ulrica Bladh ja Otso Koiso-Kanttila. Yhteyden assistentteihin saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tu-c9291@aalto.fi ja sitä kautta myös tarvittaessa kurssin opettajiin. Kurssin aikana saa antaa palautetta samaan osoitteeseen. 

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään viestinnän rakenteita ja dynamiikkaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Kurssilla tarkastellaan erityisesti digitaalisen median roolia ja ilmiöitä työyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Kurssi painottaa median käyttöä viestinnän haasteiden ratkaisuun sekä tarjoaa työkaluja digitaalisen viestinnän suunnitteluun.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla esitellään kurssin aihepiirin kannalta keskeisiä teorioita ja sovelluksia sekä keskustellaan niistä. Luennon jälkeen opiskelija lukee luentoon liittyvän kurssikirjallisuuden ja kirjoittaa oppimispäiväkirjan, jossa hän pohtii luennolla ja kirjallisuudesta oppimaansa. Kurssilla tehdään käytännön harjoitteita liittyen viestintään digitaalisessa mediassa. Kurssi arvostellaan oppimispäiväkirjojen ja käytännön harjoitteiden perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h (2), itsenäinen opiskelu 48 h, lukeminen 24 h, oppimispäiväkirja 10 h, harjoitukset 30 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lindberg, S. 2017. Digital Media and Society. Jenkins, H., Ford, S. & Green, J. 2013. Spreadable Media: Creating Value and Meaning in Networked Culture.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin ME-C2210 Viestintä 2 tai TU-C9290 Viestintä 2.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ME-C2200 Viestintä 1 tai TU-C9280 Viestintä 1 tai TU-C9281 Viestintä ja organisaatiot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto