Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla keskitytään tuotantotaloudellisten menetelmien soveltamiseen SOTE:ssa. Kurssin käytyään opiskelija:
- tuntee perusperiaatteet eri menetelmistä (esim. TOC, Lean, Modularisaatio) sekä niiden soveltuvuuden SOTE:n eri sektoreille.
- osaa soveltaa erityisesti LEAN:in valittuja menetelmiä eri kohteisiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.05.2021 - 18.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Paul Lillrank

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Paul Lillrank

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tuotantotaloudellisten menetelmien soveltaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, LEAN, TOC, yksiköiden johtaminen, potilasvirtojen johtaminen. Kurssilla tehdään käytännön harjoitustöitä sekä havainnointia sairaalassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarit, luennot ja luentokohtaiset tehtävät (ennakkotehtävät /luentoraportit). Havainnointipäivä sairaalassa ja harjoitustyöt, jotka toteutetaan ryhmissä. Ryhmät esittelevät harjoitustöitä seminaareissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja seminaarit 24 h
  Artikkelien lukeminen 24h
  Ennakkotehtävät ja luentoraportit 30h
  Harjoitus- ja ryhmätyöt 57h
  yht. 135h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalouteen

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information