Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla perehdytään oppilaan omien ideoiden prosessoimiseen ja esittämiseen kuvanveiston menetelmillä.

Kurssi tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää omaa luovaa ajattelua. Hän oppii toteuttamaan ideansa konkrettisen teoksena. Kuvanveistotaitojen kehittyessä ja materiaalituntemuksen myötä oppilaan luottamus omiin kykyihinsä kasvaa. Kurssin päätavoitteena on taiteen monialaisuuden löytäminen ja ympäristön havainnoinnin kehittäminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.01.2021 - 19.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Inka Nieminen, Maria Villa Largacha

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Inka Nieminen, Maria Villa Largacha

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan kuvanveiston eri työtapoihin ja materiaaleihin prosessityöskentelyn muodossa ja tehdään harjoitteita eri tekniikoista. Kurssilla tehdään käsillä tekemisen ja kokeellisen ajattelun lähtökohdista teoksia, jotka esitetään näyttelyssä.

  Esimerkkejä kurssilla käytetyistä materiaaleista: savi, rautalanka, paperi, pahvi, verkko, puu, kankaat, muovit ja kaikki lähiympäristöstä löydetyt materiaalit. Oppilailla on myös mahdollisuus käyttää töissään piirustusta, valokuvaa ja audiovisuaalisia materiaaleja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suunnittelu, käytännön työ ja näyttelyn ripustus.

  Arvosteluperusteet: läsnäolo, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suoritetut tehtävät. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen ja kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitukset ja työskentely 36 h
  Itsenäinen työ 64 h
  Itsenäinen ajattelutyö 35 h

  80% läsnäolo pakollinen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ajankohtaista kuvanveisto- ja installaatiotaidetta.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ennakkovaatimuksia

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus