Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

 • tuntee hydrologisen kiertokulun ja siihen liittyvän veden virtauksen avouomissa ja maaperässä
 • pystyy määrittelemään hydrologian erityispiirteet Suomen olosuhteissa
 • pystyy laskemaan ja arvioimaan hydrologisen kierron suuruusluokkia (sadanta, haihdunta, jne.) ja tuntee niiden mittaamiseen ja arviointiin liittyvät epätarkkuudet
 • löytää avoimet, maailmanlaajuiset hydrologisia tarkasteluja tukevat aineistot ja osaa hyödyntää niitä
 • suhtautuu perustellun kriittisesti hydrologian mittauksiin ja laskentamenetelmien tuottamiin tuloksiin
 • ymmärtää valunnan muodostumisen luonnontilaisilla ja kuivatetuilla alueilla
 • ymmärtää valunnan ja hajakuormituksen välisen yhteyden

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 20.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Teemu Kokkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teemu Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hydrologinen kierto ja sen komponentit: sadanta, sulanta, haihdunta, valunta. Veden liikkeet maaperässä ja avouomissa. Hydrologisten suureiden mittaaminen ja laskennallinen arviointi. Maailmanlaajuisten paikkatietoaineistojen hyödyntäminen ja visualisointi hydrologisissa tarkasteluissa. Hajakuormituksen merkitys vesistökuormituksessa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan sisällöitään samanlaisena kuin edellisinäkin vuosina. Suurin ero on toteutustapa (ks. alla).

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, tentti. Kurssi arvostellaan harjoitusten ja tentin perusteella.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tänäkin syksynä kurssi arvioidaan tentillä ja harjoituksilla. Tentti järjestetään etätenttinä. Arvosana (1-5) määräytyy yksinomaan harjoituspisteiden perusteella. Tentti täytyy kuitenkin suorittaa ja siitä täytyy saada vähintään 75% maksimipistemäärästä, jotta kurssi tulisi hyväksytysti suoritetuksi. Tentissä saa käyttää kaikkea mahdollista materiaalia ml. MyCourses-sivustolta löytyvät aihealuekohtaiset Viikkovisat, joihin tenttitehtävät pitkälti perustuvat.

  Kunkin viikon harjoituspistekertymästä on saatava vähintään 50%. Eli kurssia ei voi suorittaa jättämällä jonkun aihealueen tehtävän kokonaan tekemättä.

  Myöhästyneestä harjoituspalautuksesta voi saada max. 80% kyseisen viikon harjoituspistekertymästä, mikäli palautus on korkeintaan viikon myöhässä. Mikäli palautus uhkaa viivästyä enemmän kuin viikon, tai lyhyemmällä syylle on hyvin perusteltu 'force majeure' syy (esim. sairastuminen), niin olethan yhteydessä kurssin opetushenkilökuntaan.


PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  YYT-C2001 Hydrologian ja hydrauliikan perusteet

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositeltava esitieto: KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Yleistä

  Tänä syksynä 2020 kurssi toteutetaan vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi
  kokonaan etäopetuksena. Kurssin MyCourses-sivulta löytyy
  'Etäopiskelu'-välilehti, jossa esitellään kurssilla käytettävät
  etäopiskeluun liittyvät työkalut. Näihin kannattaa mahdollisuuksien
  mukaan pikaisesti tutustua jo ennen kurssin alkamista. Liity vaikka
  kurssin Teams-ryhmään, asenna Zoom-sovellus tietokoneellesi ja kokeile
  tietokoneluokkien etäkäyttöä. Kaikkeen tähän pitäisi löytyä ohjeet
  MyCourses-sivulta!

  Kurssille osallistumisen vahvistus

  Ensimmäisen
  harjoituksen palautus määräpäivään
  mennessä vahvistaa kurssille osallistumisen. Eli mitään 'ylimääräistä'
  vahvistusta ei tarvita, mikäli jatkat kurssilla. Ne, jotka eivät palauta
  ensimmäistä harjoitusta aikataulun mukaisesti, poistetaan WebOoodista
  osallisttujalistalta, ellei muuta ole erikseen etukäteen sovittu. Tätä
  ei tehdä kiusan vuoksi, vaan helpottamaan kurssin organisointia
  siivoamalla 'haamuosallistujat' pois. Jos joku huomaa tulleensa
  poistetuksi, mutta haluaisi jatkaa kurssin suorittamista, niin aina voi
  olla yhteydessä kurssin opetushenkilökuntaan.

  Hydrauliikkaviikolla
  laboratoriotyöskentelyn takia edellytetään (etä)läsnäoloa
  Tänäkin
  syksynä pääsette tutustumaan virtauskouruun, mutta tällä kertaa
  virtuaalisesti videoklippien ja reaaliaikaisen videostriimauksen avulla.
  Hydrauliikkaviikon (ti 29.9. ja pe 2.10.) aikataulu tarkentuu vielä,
  mutta varaudu siihen, että tällä viikolla on pakollista (etä)läsnäoloa.
  Eli kukaan ei tule fyysisesti kouruhalliin paikan päälle, mutta
  kurssiaikataulun puitteissa tulee osallistua omalta koneeltaan
  videostriimin kautta ohjattuun harjoitustilaisuuteen ('force majeure'
  poissaoloista ilmoitus opetushenkilökunnalle).SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ellei erikseen muuta sovita, kurssin osasuoritukset ovat voimassa siihen asti kunnes kurssi järjestetään seuraavan kerran.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Yleistä

  Tänä syksynä 2020 kurssi toteutetaan vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi
  kokonaan etäopetuksena. Kurssin MyCourses-sivulta löytyy
  'Etäopiskelu'-välilehti, jossa esitellään kurssilla käytettävät
  etäopiskeluun liittyvät työkalut. Näihin kannattaa mahdollisuuksien
  mukaan pikaisesti tutustua jo ennen kurssin alkamista. Liity vaikka
  kurssin Teams-ryhmään, asenna Zoom-sovellus tietokoneellesi ja kokeile
  tietokoneluokkien etäkäyttöä. Kaikkeen tähän pitäisi löytyä ohjeet
  MyCourses-sivulta!

  Kurssille osallistumisen vahvistus

  Ensimmäisen
  harjoituksen palautus määräpäivään
  mennessä vahvistaa kurssille osallistumisen. Eli mitään 'ylimääräistä'
  vahvistusta ei tarvita, mikäli jatkat kurssilla. Ne, jotka eivät palauta
  ensimmäistä harjoitusta aikataulun mukaisesti, poistetaan WebOoodista
  osallisttujalistalta, ellei muuta ole erikseen etukäteen sovittu. Tätä
  ei tehdä kiusan vuoksi, vaan helpottamaan kurssin organisointia
  siivoamalla 'haamuosallistujat' pois. Jos joku huomaa tulleensa
  poistetuksi, mutta haluaisi jatkaa kurssin suorittamista, niin aina voi
  olla yhteydessä kurssin opetushenkilökuntaan.

  Hydrauliikkaviikolla
  laboratoriotyöskentelyn takia edellytetään (etä)läsnäoloa
  Tänäkin
  syksynä pääsette tutustumaan virtauskouruun, mutta tällä kertaa
  virtuaalisesti videoklippien ja reaaliaikaisen videostriimauksen avulla.
  Hydrauliikkaviikon (ti 29.9. ja pe 2.10.) aikataulu tarkentuu vielä,
  mutta varaudu siihen, että tällä viikolla on pakollista (etä)läsnäoloa.
  Eli kukaan ei tule fyysisesti kouruhalliin paikan päälle, mutta
  kurssiaikataulun puitteissa tulee osallistua omalta koneeltaan
  videostriimin kautta ohjattuun harjoitustilaisuuteen ('force majeure'
  poissaoloista ilmoitus opetushenkilökunnalle).Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Löytyy
  täältä.


Description

Registration and further information