Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Upon completion of the course, students will be able to

- identify and apply typical patterns for organising information within a text, such as topic sentences, the problem-solution pattern, and extended definitions

- use topic sentences and other cohesive strategies to write reader-friendly documents and paragraphs

 

 

Laajuus: 1

Aikataulu: 07.09.2020 - 18.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Susan Gamache, Anya Siddiqi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  This course introduces typical patterns and strategies for organising paragraphs and documents for professional and academic purposes, such as
  - topic sentences and paragraphing
  - types of definitions
  - problem-solution pattern


  During the course, students analyse short texts and complete online exercises. Students also apply a process approach to writing a short professional type of document related to their own field of study. To enhance the readability of their texts, students apply organisational patterns, such as problem-solution, extended definition and topic sentences, as well as employ other writing principles that render comprehension of sentences and paragraphs easier. In addition, students give and receive constructive feedback on their work (peer feedback) as well as receive feedback from the instructor. Each commented version is revised accordingly.

  Working Life Skills: Know-how related to own field of studies, Skills in a foreign language, Skills related to working in an international environment, Information retrieval skills, Written communication, Self-awareness, Analytical skills, and Lifelong learning skills.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Completion of weekly online exercises (15 %)

  - Assignments (45 %)

  - Final written product (40 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Independent work 26.5 h
  Feedback meeting with instructor 0.5 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Provided online by the teacher. Additional materials available at http://sana.aalto.fi/awe

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Partially replaces LC-1113, LC-1114, LC-1115, LC-1117, LC-1121

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-1110 Writing Skills for Engineers 1 completed.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information