Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmin käytettävät pintamateriaalit ja -työtavat ja kykenee keskustelemaan materiaalien käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija kykenee soveltamaan ja kokeilemaan materiaaleja erilaisiin tarkoituksiin luovalla tavalla, ja osaa kehitellä erilaisia pinnoitteita ja pintakäsittelyjä osaksi käytännöllistä sekä taiteellista toteutusta.
Opiskelija ymmärtää erilaisten materiaalien merkityssuhteita taiteellisessa ilmaisussa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.09.2020 - 23.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kimmo Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaisa Mäkinen, Eeva-Maria Vilhunen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):

Kurssin opettaja 

Titta Vilhunen tittavilhunen@gmail.com

+3580451830030

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutkitaan ja kokeillaan materiaalien ominaisuuksia ja käytettävyyttä.
  Päähuomio on erityisesti pintatyöskentelyssä, massojen ja maalien käytössä.
  Kokeillaan ja tutkitaan erilaisia materiaaliyhdistelmiä ja yritetään löytää uusia pinnantyöstöratkaisuja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  ALUSTAVA AIKATAULU  

  Materiaaliopin kurssi

   Aikataulu 2.9.- 23.9.2020

  VIIKKO 36.

   

   

  Ke 2.9. klo 9.15-17

  U410b Otakaari 1

   

   

  aloitusluento Titta Vilhunen:

  “Kevyt, kestävä, edullinen ja helppo työstää”

  kurssitehtävän anto

  “Blue Planet ll” referenssimateriaalina

   

   

  Pe 4.9. klo 9.15-14

  U410b Otakaari 1

   

  “Blue Planet”

  ideointi, luonnostelu tai pienoismalli omasta suunnitelmasta: pala, osa lavastusta tai jokin elementti siitä.

  Elementti voi sisältää lavastemaalausta / struktuuria / muotoilua

  Klo 14.00-16.00 Info Tuuli Asunmaa!

   

  VIIKKO 37.

   

  Ma 7.9. Klo 9.15-17

  Herttoniemen Stark!

   

  Jyri Lahelma, materiaaleihin tutustumista

  Vierailu Kansallisoopperassa, Tapio Säkkisenluento

   

   

  Ti 8.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

  Ateljee / Paja / Kipsihuone

   

  Oman työn suunnittelua

  Materiaaleihin tutustumista ja kokeiluja

   

   

  Ke 9.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

  Ateljee/ Paja / Kipsihuone

   

  Oman työn suunnittelu

  Materiaalikokeiluja

   

   

  To 10.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Oman työn suunnittelua / toteutusta

  Materiaalikokeiluja

   

   

  Pe 11.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Oman työn suunnittelua / toteutusta

  Materiaalikokeiluja

   

   

   

  VIIKKO 38

   

  Ma 14.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Kipsi- ja silikonivaluja

  Oman työn toteutusta

   

   

  Ti 15.9. Klo 10

  Taideyliopisto!

   

  Malla Tallgrenin luento materiaaleista ja ekologiasta

  Oman työn toteutusta

   

   

  Ke 16.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Oman työn toteutusta

  Matreriaalikokeiluja

   

   

  To 17.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Oman työn toteutusta

  Materiaalikokeiluja

   

  Pe 18.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Oman työn toteutusta

   

   

   

  VIIKKO 39.

   

  Ma 21.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Näyttelyn suunnittelu, kokoaminen ja ripustus

  Näyttelyssä esillä suunnitteluprosessi ja lopputulos

   

   

  Ti 22.9. Klo 9.15-17

  Otakaari 7

   

  Näyttelyn ripustus

   

   

  Ke 23.9. Klo 9.15-17

   

  Näyttelyn avajaiset

  Palautekeskustelu

   

   

   

  (Huom. vierailevien luennoitsijoiden järjestys ja aikataulut saattavat vielä vaihtua!)

   

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, alustukset, demonstraatiot, keskustelut, harjoitustehtävät ja näyttely kurssin tuotoksista.
  Arvosteluperusteet: Aktiivinen ja ennakkoluuloton työskentely, materiaaliin liittyvien perusasioiden oppiminen, uusien materiaaliyhdistelmien ja tekniikoiden kehittely, monipuolinen ja innovatiivinen materiaalin käyttö.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, alustukset, demonstraatiot, keskustelut ja ohjattu harjoitustyö 80 %.
  Itsenäinen työskentely 20%.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Korvaavuudet
Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C5004 Työpajat ja työturvallisuus tai 23295 Pajatyöskentely