Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijalle hahmottuu elokuva- ja tv-alueen lavastajan työn luonne, lähtökohdat ja mahdollisuudet. Kurssi avaa ja taustoittaa lavastussuunnittelijan monimuotoista työnkuvaa, jossa yhdistyvät taiteellinen ilmaisu sekä alan produktioiden työnkulkujen käytännöt. Opiskelija oppii ymmärtämään lavastajan laaja-alaista roolia kokonaissuunnittelun näkökulmasta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.08.2020 - 25.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kimmo Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anu Maja, Kaisa Mäkinen, Kimmo Turunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Etv-alueen lavastajan työn ja ilmaisun perusteita lähestytään tilallisen ja kuvallisen ajattelun sekä dramaturgisen rakenteen kautta. Kurssilla tehdään taiteellista taustaa pohtivia harjoitustehtäviä sekä keskustellaan työn käytäntöjen merkityksistä luettavaan tekstiin pohjautuen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot / kurssin teemojen pohjalta avautuvat yhteiset keskustelut ja pohdinnat / kurssin teemoja hahmottavat, avaavat ja käsittrelevät ilmaisulliset harjoitustehtävät / annetun tekstin lukeminen ja prosessointi / keskeinen arvosteluperuste: opiskelijan osallistumisen aktiivisuus / kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50 % kontaktiopetusta

  50% itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tekstiä kirjasta:

  Jane Barnwell: Production Design for Screen. Visual Storytelling in Film and Television.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C5515 Etv-lavastustaide 1

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -