Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää näyttelijäharjoitusten merkityksen elokuvan ohjausprosessissa.
Opiskelija tuntee erilaisia metodeja ja ohjauksellisia tavoitteita harjoitteluun.
Opiskelija osaa tehdä harjoitussuunnitelman lyhytelokuvaan.

Laajuus: 2

Aikataulu: 07.09.2020 - 11.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett, Saara Saarela

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ulla Heikkilä, Hanna Maylett, Saara Saarela

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.08.2020-21.12.2112):

BAFien tutori Ulla Heikkilä ulla.sofia.heikkila@gmail.com
Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso orientoi BA-fiktio -elokuvatuotantoa (BAF) näyttelijänohjauksen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija valmistaa vaiheistetusti ja ohjatusti harjoitussuunnitelman BA-lyhytelokuvaan, jossa suunnitelma toteutetaan.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tämä kurssi on tarkoitettu 3. vuoden BA ohjaajaopiskelijoille, jotka
  suunnittelevat BA fiktioitaan. Kurssilla käydään yksilöllisesti läpi eri
  harjoitusmetodeja ja tapoja. Opiskelijat suunnittelevat, esittävät ja
  käyvät läpi oman harjoitussuunnitelmansa tulevaan lyhytelokuvaan.
  Opettajana toimii BA fiktioissa ohjauksen tutori Ulla Heikkilä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Pienryhmätyöskentely, tutoroidut yksilötehtävät, itsenäinen työskentely
  Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen, itsearviointi, vertaisarviointi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssille osallistuminen (min 80% läsnäolo), tarkennetun harjoitussuunnitelman teko ja sen läpikäynti vastuuopettajan kanssa hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  27 h itsenäinen työskentely
  27 h tutoroidut yksilöharjoitukset

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kirjallisuutta näyttelijäharjoituksista

  Perry, John: Rehearsal Handbook for actors and directors – A practical Guide

  https://aalto.finna.fi/Record/alli.805758


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3520 Ohjaussuunnittelu 2: Ohjaussuunnitelma

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ulla Heikkilä ilmoittaa suoraan opiskelijoille kurssin aikataulun.

Description

Registration and further information