Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää mise-en-scène -ajattelua oman ammattiroolinsa kautta. Opiskelija osaa soveltaa elokuvailmaisullista ajatteluaan ja tarinan kerrontataitojaan konkreettisesti suhteessa kohtauksen, maailman, näyttelijäntyön ja kuvailmaisun rakentamiseen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.09.2020 - 18.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett, Saara Saarela

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ulla Heikkilä, Hanna Maylett, Saara Saarela

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.08.2020-21.12.2112):

BAFien tutori Ulla Heikkilä ulla.sofia.heikkila@gmail.com


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso on orientoiva kurssi BA-Fiktioelokuvatuotantoon. Opintojaksolla opiskelija tutkii ja harjoittelee konkreettisen kohtaustyöskentelyn kautta yksittäisen kohtauksen sisällön, dramaturgian, kuvakerronnan ja maailman rakentamista. Opiskelija harjoittelee visualisointia elokuvanteon eri osa-alueiden (kuvaus, ohjaus, lavastus) välisessä yhteistyössä ja osaa soveltaa opintojaksolla saatuja tietoja ja taitoja luovasti ja kriittisesti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla paneudutaan mise-en-scène ajatteluun ohjaajalähtöisesti
  yhteistyössä tekeillä olevan BA fiktioelokuvien kuvaajien ja lavastajien
  kanssa. Orienotoitava luento avaa mitä mise en scènellä tarkoitetaan ja
  mitä siihen kuuluu. Paneudutaan kuvajaotteluun, rytmiin, fyysisen tilan
  rajoitteisiin ja mahdollisuuksiin, lavastusuunnitelmaan sekä miten
  kohtaus katetaan (blokkaus).

  Kumpikin BA fiktioryhmä pääsee harjoittelemaan kohtausten rakentamista siten, että kuvaajat, ohjaajat

  ja lavastajat harjoittelevat yhteistekemisen muotoa hyvin teknisesti

  simppeleissä raameissa, marsuilla, mutta oman käsisversion ja kohtausten

  pohjalta. Jos elokuvaan on jo valittu lokaatio, pyritään käymään
  kohtaukset läpi niiden aktuaaleissa mittakaavoissa, fyysisessä tilassa,
  joka on rajattu teipeillä tmv.  hyvin yksinkertaisilla
  demo-elementeillä.

  Tarkoituksena on

  harjoitella kommunikaatiota, neuvottelutaitoja ja taiteellisen ajattelun ydintä

  yhdessä, mitä kuvauksissa ei koskaan ole aikaa tehdä. Kumpikin ryhmä käy
  omalla vuorolla näyttelijämarsujen kanssa läpi joko koko käsiksensä tai
  osan

  siitä ja suunnittelevat yhdessä kuvajakoa ja sitä mitä kuvissa on tarkoitus näkyä. Tarkoitus

  on harjoitella yhdessä tekemistä konkretian kautta ilman kuvausten
  aikapainetta jotta taiteellinen ryhmä uskaltaisi rohkeasti kokeilla
  vaihtoehtoisia lähestymistapoja kohtaukseen.

  Fokus kuvaus-lavastus-ohjaus- yhteistyössä, ei

  näyttelijänohjauksessa eikä tunnetiloissa tai ilmaisussa.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Työpajamuotoinen ryhmätyöskentely, aktivoiva luento, palaute, itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely.
  Arviointi: Jatkuva arviointi, kontaktiopetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  27 h kontaktiopetus
  27 h itsenäinen yksilö- tai ryhmätyöskentely

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Mitchell, Katie: The

  Director´s Craft 
   A Handbook for the Theatre.

  Routledge. 2009

  Knopf, Robert: The Director as

  Collaborator. 2nd Edition. Routledge,  Taylor &

  Francis. 2017

  Anne Bogart: Viewpoints Book


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3515 Produktio tai vastaavat tiedot ja taidot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tutori Ulla Heikkilä päivittää aikataulun suoraan opiskelijoille.