Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaa lukea ohjelmakoodia, ja osaa toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Opiskelijalla on perustason ymmärrys siitä, miten tietokone suorittaa ohjelmia (ohjelman askeleittainen eteneminen, muisti, kutsupino).

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.08.2020 - 31.07.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arto Hellas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Hellas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskieli: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Johdatus ohjelmointiin. Kirjoittaminen, syötteen lukeminen, muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet, funktiot, listat ja sanakirjat.