Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii ymmärtämään tilan, kehon ja eri materiaalien sekä liikkeen välistä vuorovaikutusta sekä pystyy huomioimaan siitä syntyviä mahdollisuuksia omassa työskentelyssään. Opiskelija ymmärtää kontekstisidonnaista ja affektiivista merkityksen rakentumisen prosessia.

Laajuus: 2

Aikataulu: 28.09.2020 - 02.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Liisa Ikonen, Merja Väisänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Ikonen, Merja Väisänen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.09.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja Aalto-yliopistossa vuonna 2020.21 professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi

Opettajana kurssilla Anna Maria Häkkinen.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojaksolla tutkitaan käytännön harjoitteiden kautta esiintyjän kehon, liikkeen, esitystilan ja eri materiaalien suhdetta sekä mahdollisuuksia. Aiheeseen johdatetaan luennoilla ja alustuksilla liikkeen, ruumiillisuuden sekä visuaalisen ja tilallisen sommittelun näkökulmista. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin toteutus on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun järjestämä kurssi

  T-DO20302 Johdatus koreografiaan, 2 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija tuntee liikekomposition peruselementtejä ja
  kokeilee niiden soveltamista. Opiskelija kykenee lukemaan nykypäivän
  koreografiasta sen keskeisimpiä historiallisia juonteita, ymmärtämään joitakin
  koreografian maailmasuhteen rakentumisen tapoja sekä löytämään yhteyksiä
  koreografian, dramaturgian ja ohjaajantyön välillä.
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 100 %
  läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista, opettajan antamaan määräaikaan
  mennessä. Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta
  pyydetään sähköpostitse ilmoittamaan ensisijaisesti sille opettajalle, jonka
  opetuskerralta on poissa (tai, jos tämä ei ole tavoitettavissa, ryhmän
  vastuuopettajalle). Korvaavuudesta neuvotellaan tapauskohtaisesti
  vastuuopettajan kanssa.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja alustukset sekä kehon, tilan ja liikkeen yhteyttä käsittelevät harjoitustyöt, ns. lattityöskentely. 

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C5225 Johdatus koreografiaan

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso toteutetaan yhdessä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Tanssin koulutusohjelman kanssa ja on suunnattu Aalto-yliopistossa ainoastaan esittävien taiteiden lavastuksen ja puksuunnittelun pääaineiden opiskelijoille. Opiskelijamäärä ei vaikuta kurssin toteuttamiseen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Esittävien taiteiden lavastus 3 / vsk,  Dramaturgian ko / 2. vsk, Ohjaus 2. vsk

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetusajat ja -paikat
  ma 28.09.2020 09:00-12:15 K-614, Ryhmätyö
  ti 29.09.2020 09:00-17:00 K-615, Liikuntatila
  ke 30.09.2020 10:30-17:00 K-615, Liikuntatila
  to 01.10.2020 09:00-17:00 K-615, Liikuntatila
  pe 02.10.2020 10:30-17:00 K-615, Liikuntatila

  Kookos (Teatterikorkeakoulun päärakennus) Haapaniemenkatu 6, Helsinki


Description

Registration and further information