Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa valmiuksia oman taiteellisen työskentelynsä ymmärtämiseen ja analysointiin sekä kirjallisen opinnäytteen tekemiseen. Hän oppii kirjoittamaan opinnäytesuunnitelman ja luonnostelmaan kirjallisen opinnäytteensä rakennetta. Opiskelija oppii esittelemään omaa työtään sekä tutustuu toisten opiskelijoiden näkemyksiin ja erilaisiin työtapoihin. Hän oppii antamaan ja ottamaan vastaan kritiikkiä positiivisessa hengessä sekä osallistuu opiskelijoiden välisen keskustelukulttuurin kehittämiseen. Opiskelija oppii lukemaan kriittisesti omaa alaansa koskevia akateemisia tekstejä ja liittämään niiden avulla opinnäytetyönsä laajempaan kontekstiin. Hän oppii lähdemateriaalien merkityksen osana opinnäytetyöskentelyä.

Laajuus: 4

Aikataulu: 11.01.2021 - 26.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Liisa Ikonen, Sofia Pantouvaki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Ikonen, Sofia Pantouvaki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Opinnäytesuunnitelmien ja -prosessien esittely ja yhteinen käsittely, joka tapahtuu taiteellisista ja teoreettisista lähtökohdista elokuva- ja televisiolavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun alueilla.
  - Tutustuminen taiteellisen tutkimuksen metodologiaan, menetelmiin ja käsitteisiin.
  - Opinnäyteohje ja arviointiperusteet
  - Opinnäytteen kirjoittamiseen ja tekemiseen liittyvät kysymykset

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa ja suoritettuja tehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, esittelyt ja ryhmätyöt 75 t. Itsenäinen työskentely 33 t.

  Seminaari kostuu kahdesta osasta: ensimmäinen on suunnattu 1. vuoden opiskelijoille ja toinen on 2. vuoden opiskelijoille. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information