Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa valmiuksia oman taiteellisen työskentelynsä ymmärtämiseen ja analysointiin sekä kirjallisen opinnäytteen tekemiseen. Hän oppii kirjoittamaan opinnäytesuunnitelman ja luonnostelmaan kirjallisen opinnäytteensä rakennetta. Opiskelija oppii esittelemään omaa työtään sekä tutustuu toisten opiskelijoiden näkemyksiin ja erilaisiin työtapoihin. Hän oppii antamaan ja ottamaan vastaan kritiikkiä positiivisessa hengessä sekä osallistuu opiskelijoiden välisen keskustelukulttuurin kehittämiseen. Opiskelija oppii lukemaan kriittisesti omaa alaansa koskevia akateemisia tekstejä ja liittämään niiden avulla opinnäytetyönsä laajempaan kontekstiin. Hän oppii lähdemateriaalien merkityksen osana opinnäytetyöskentelyä.

Laajuus: 4

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Liisa Ikonen, Sofia Pantouvaki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Ikonen, Sofia Pantouvaki

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.09.2020-21.12.2112):

Professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi 050-5771042

 

Lukuvuonna 2020-21 MA-seminaaria vetää Camilla Nenonen (camilla.nenonen@aalto.fi).


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Opinnäytesuunnitelmien ja -prosessien esittely ja yhteinen käsittely, joka tapahtuu taiteellisista ja teoreettisista lähtökohdista elokuva- ja televisiolavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun alueilla.
  - Tutustuminen taiteellisen tutkimuksen metodologiaan, menetelmiin ja käsitteisiin.
  - Opinnäyteohje ja arviointiperusteet
  - Opinnäytteen kirjoittamiseen ja tekemiseen liittyvät kysymykset

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa ja suoritettuja tehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, esittelyt ja ryhmätyöt 75 t. Itsenäinen työskentely 33 t.

  Seminaari kostuu kahdesta osasta: ensimmäinen on suunnattu 1. vuoden opiskelijoille ja toinen on 2. vuoden opiskelijoille. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille (syyslukukausi ja kevätlukukausi) ja toisen vuoden opiskelijoille (kevätlukukausi) on kummallekin omat tapahtumat ja oma ilmoittautuminen weboodissa.

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyn 2020 Ma-seminaarit suoritetaan etänä!

  Kurssille ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa Zoom -linkin!


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarin voi suorittaa joko suomen- tai englanninkielisessä ryhmässä.

  Suomenkielisen MA -seminaarin minimi- ja maksimiosallistujamäärät: 4 / 24

  Opintopisteet kertyvät seminaariosallistumisesta kahden lukuvuoden aikana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyn 2020 Ma-seminaarit suoritetaan etänä!

  Kurssille ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa Zoom -linkin!


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  SYKSY 2020

   

  7.9. klo 15.15-17 

  Seminaarin aloitus

   

  28.9. klo 15.15-17

  Opinnäytteen aihe

   

  19.10. klo 15.15-17

  Metodologia ja menetelmät 1

   

  9.11. klo 15.15-17

  Metodologia ja menetelmät 2

   

  30.11. klo 15.15-17

  Argumentointi

   

   

  KEVÄT 2021

   

  11.1. klo 15.15-17

  Lähteiden käyttö ja lähdeviitteet

   

  1.2. klo 15.15-17

  Kirjoittamisen eri tyyleistä

   

  22.2. klo 15.15-17 

  Tapoja päästä kiinni kirjoittamiseen

   

  15.3. klo 15.15-17 

  Turnitin-työkalu

   

  22.-26.3. (vk 12)

  Kirjoitusviikko