Please note! Course description is confirmed for two academic years, which means that in general, e.g. Learning outcomes, assessment methods and key content stays unchanged. However, via course syllabus, it is possible to specify or change the course execution in each realization of the course, such as how the contact sessions are organized, assessment methods weighted or materials used.

LEARNING OUTCOMES

Credits: 3

Schedule: 28.10.2020 - 01.11.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas

Teacher in charge (applies in this implementation): Tomi Slotte Dufva

Contact information for the course (valid 29.09.2020-21.12.2112):

Tomi Slotte Dufva: tomi.slottedufva@aalto.fi +358 50 470 1667

CEFR level (applies in this implementation):

Language of instruction and studies (valid 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: Finnish

Languages of study attainment: Finnish, Swedish

CONTENT, ASSESSMENT AND WORKLOAD

Content
 • Applies in this implementation:

  ANTI-festivaali on palkittu ja kuuluisa kansainvälinen taidefestivaali Kuopiossa. Vuoden 2020 festivaali järjestetään osana Kuopio Region of Gastronomy -juhlavuotta ja teemana on ruoka.


  ”Ruoka on sivilisaation sydän. Se vaikuttaa yhtä painokkaasti niin henkilökohtaisella, kansallisella kuin maailmanlaajuisella tasolla. Onko olemassakaan teollisuuden- tai tieteenalaa, toimintaa tai aihetta, joka olisi poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti merkittävämpi kuin ruoka? Yhdessä syöminen sivistää meitä, ja kuitenkin ruoan tuotanto ja sen vaikutus maapallon resursseihin on kohta vaarantamassa koko ihmiselämän jatkuvuuden maapallolla. Jokainen ateriamme on väistämätön osa tätä keskustelua – ja silti voimme ongelmitta ja aidosti nauttien saada suurta mielihyvää, aistillista iloa ja monenlaisia hyvinvoinnin, onnellisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita ruoasta, jota syömme. Ruoka koskettaa jokaista elämän osaaluetta ja puhuttelee aisteja, seksuaalisuutta, sukupuolta, rotua ja luokkaa. Se muodostaa sekä arjen rungon että huippuhetket; se ravitsee ja ylläpitää elämää. Ilahduttavalla ja monisyisellä tavalla ruoka on aina muistuttanut – ja muistuttaa edelleen – paikastamme maailmassa,” kirjoittavat festivaalin taiteelliset johtajat Gregg Whelan ja Johanna Tuukkanen.

  Taiteellisen tutkimuksen työpajassa osallistumme festivaalin teemaan ja tutkimme ruokaa taiteena, taiteen materiaalina ja toisaalta ruoan asemaa yhteiskunnassa ja yksilön maailmasuhteessa. Tutustumme kurssilla taiteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tieteen ja taiteen filosofisiin näkökulmiin (queer-tutkimus, posthumanismi, uusmaterialismi, tulevaisuuden tutkimus). Sovellamme sitten näitä teorioita omaan taiteelliseen tekemiseemme ja tutkimukseemme.


  Kurssi koostuu ennen festivaalia järjestettävistä tapaamisista, ennakko-tehtävistä sekä osallistumisesta festivaaleille 28.10.-1.11., jossa toteutamme yksin tai ryhmänä erilaisin menetelmin taiteellisia interventioita julkiseen fyysiseen tai digitaaliseen tilaan. Kurssiin kuuluu myös koko projektin reflektointi ja dokumentointi vapaavalintaisella tavalla (blogi, zine, video, essee, yms).

  Sisältö
  - Taiteellisen tutkimuksen perusteet
  - Tutustuminen erilaisiin taiteen ja tieteen filosofisiin teorioihin: queer- tutkimus, posthumanismi, uusmaterialismi, tulevaisuuden tutkimus
  - Erilaisiin uusiin taiteellisen tekemisen ja vaikuttamisen tapoihin tutustuminen
  - Interventioiden suunnittelu ja toteutus


  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  Kurssi toteutetaan intensiivikurssina Kuopiossa osana ANTI Contemporary Art -festivaalia. Kurssin aikana osallistujat yöpyvät Kuopiossa. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu ennakkotehtävien suorittaminen, opetustapahtumiin osallistuminen ja projektin reflektoinnin toteuttaminen. Arviointi perustuu osallistumiseen.


Assessment Methods and Criteria
 • Applies in this implementation:

  Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. 

Workload
 • Applies in this implementation:

  Työmäärä toteutustavoittain
  Opetustapahtumat (sijoittuvat syys ja lokakuulle) 8 h
  Lukeminen: noin 2-4 artikkelia ja muutama video: 28 h
  Intensiiviviikko 28.10.-1.11.2020 : 35 h
  Dokumentointi: 10 h

DETAILS

Study Material
 • Applies in this implementation:

  Annetaan myöhemmin

FURTHER INFORMATION

Details on the schedule
 • Applies in this implementation:

  Kurssin aikataulu jaetaan myCoursesin etusivulla