Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa valmiuksia oman taiteellisen työskentelynsä ymmärtämiseen ja analysointiin sekä kirjallisen opinnäytteen tekemiseen. Hän oppii kirjoittamaan opinnäytesuunnitelman ja luonnostelmaan kirjallisen opinnäytteensä rakennetta. Opiskelija oppii esittelemään omaa työtään sekä tutustuu toisten opiskelijoiden näkemyksiin ja erilaisiin työtapoihin. Hän oppii antamaan ja ottamaan vastaan kritiikkiä positiivisessa hengessä sekä osallistuu opiskelijoiden välisen keskustelukulttuurin kehittämiseen. Opiskelija oppii lukemaan kriittisesti omaa alaansa koskevia akateemisia tekstejä ja liittämään niiden avulla opinnäytetyönsä laajempaan kontekstiin. Hän oppii lähdemateriaalien merkityksen osana opinnäytetyöskentelyä.

Laajuus: 4

Aikataulu: 11.01.2021 - 26.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Liisa Ikonen, Sofia Pantouvaki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Ikonen, Camilla Nenonen, Sofia Pantouvaki

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.12.2020-21.12.2112):Seminaaria vetää Camilla Nenonen (camilla.nenonen@aalto.fi)
Vastuuopettaja on professori Liisa Ikonen (liisa.ikonen@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Opinnäytesuunnitelmien ja -prosessien esittely ja yhteinen käsittely, joka tapahtuu taiteellisista ja teoreettisista lähtökohdista elokuva- ja televisiolavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun alueilla.
  - Tutustuminen taiteellisen tutkimuksen metodologiaan, menetelmiin ja käsitteisiin.
  - Opinnäyteohje ja arviointiperusteet
  - Opinnäytteen kirjoittamiseen ja tekemiseen liittyvät kysymykset

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään etänä zoomissa. Linkit tapaamisiin lähetetään kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille.

  Kevätlukukaudella MA-seminaari on kohdennettu kaikille MA-opiskelijoille, joilla seminaaria on vielä suorittamatta. Seminaarissa käsitellään opinnäytesuunnitelman ja -työn tekemistä sekä kirjoittamiseen liittyviä käytäntöjä. 

  Seminaariin kuuluu intensiiviviikko viikolla 12. Intensiiviviikolle on ennakkotehtävä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa ja suoritettuja tehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, esittelyt ja ryhmätyöt 75 t. Itsenäinen työskentely 33 t.

  Seminaari kostuu kahdesta osasta: ensimmäinen on suunnattu 1. vuoden opiskelijoille ja toinen on 2. vuoden opiskelijoille. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  KEVÄT 2021

   

  11.1. klo 15.15-17

  Lähteiden käyttö ja lähdeviitteet

  Huom! Mikäli olet käynyt vastaavan sisältöisen ma-seminaarikerran jo aiemmin, olet tervetullut kertaamaan asiaa, mutta osallistuminen ei ole pakollista.


  8.2. klo 15.15-17 (Huom! muuttunut aika!)

  Kirjoittamisen eri tyyleistä ja uudistettu opinnäyteohje. Opiskelijoiden esittelyjä.

   

  22.2. klo 15.15-17 

  Tapoja päästä kiinni kirjoittamiseen

   

  15.3. klo 15.15-17 

  Hyvä tieteellinen käytäntö ja Turnitin-työkalu

   

  22.-26.3. (vk 12)

  Intensiiviviikko


  Intensiiviviikolle on ennakkotehtävä. Katso ennakkotehtävä Tehtävät-kansiosta. 


  Ma 22.3.


   

  Klo 10-12.30 

  Yhteinen startti, englanniksi (sekä suomen- että englanninkieliset seminaarit)

  Kaikilla olleen ennakkotehtävän purku eli esittelyt 5 min/hlö

   

  Klo 12.30-13.30 

  Lounas

   

  Klo 13.30 ->

  Opinnäytteen kirjoittajien tekstien lukemista ja kommentointia itsenäisesti (ennakkotehtävän 2 tekstit)

   

   

  Ti 23.3.

   

  Klo 10 ->

  Käydään läpi vertaispalaute sekä opettajien kommentit edellisenä päivänä luetuista teksteistä

   

  Yhteisen tapaamisen jälkeen kirjoittajat jatkavat työskentelyään, suunnitelmantekijöillä ei ohjelmaa

   

  Ke 24.3.

   

  Kirjoittajat jatkavat kirjoittamista

   

  Klo 10

  Suunnitelmantekijät

  Käydään läpi ohjeistus suunnitelman tekemiseen 

   

  Klo 11.30 ->  

  Suunnitelmantekijät sekä kirjoittajat niin halutessaan

  Harjoitteita auttamaan tekstin synnyttämisessä (kontrolloitu vapaa kirjoittaminen, ideariihi, miellekartta, lue tehokkaasti) 

   

  Tehtävänanto suunnitelman tekemiseen

   

   

  To 25.3.

   

  Aamupäivällä suunnitelmantekijät tekevät tehtävää

   

  Klo 10 ja klo 11 

  Kirjoittajien henk.koht. klinikkatapaamiset opettajan kanssa (1h/hlö)

  Tämän jälkeen kirjoittajien työskentely jatkuu itsenäisesti

   

  Klo 13 ->

  Yhteinen tapaaminen kaikkien suunnitelmantekijöiden kanssa

   

  Pe 26.3.

   

  Klo 12 mennessä 

  Suunnitelmantekijät

  Tehdyt suunnitelmat lähetetään muille opiskelijoille ja opettajille, jotka kommentoivat niitä. Työskennellään neljän henkilön ryhmissä.


  Klo 12-14 (sis. tauko)

  Suunnitelmien lukemista ja kommentointia itsenäisesti.

   

  Klo 14-16 

  Tapaaminen ryhmittäin, keskustellaan suunnitelmista

   

  Klo 16-17 

  Palaute viikosta ja kysymyksiä