Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 12

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jenni Reuter, Jenni Reuter

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jenni Reuter, Jenni Reuter

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtuvasisältöinen kurssi.

  Arkkitehtuurin periaatteita, arkkitehtuurin asemaa ja tehtävää, arkkitehtonista laatua ja arkkitehdin ammattikuvaa pohtivien näkökulmien analysointi. Kurssi sisältää harjoitustehtäviä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  The Architectural Principles and Theory studio course in autumn 2020 The Eye and the Icon examines the portrayal of architecture through photography. The studio studies the role architectural photography plays in defining how we interpret the building, how we perceive its meaning, and what aspects we attach to its character. The studio encourages critical thinking towards the relationship between architecture and media and questions whether our constant exposure to the canonised portrayal of buildings affects our capacity to create a fundamentally individual relationship with architecture. When looking at buildings, do we really look at architecture or are we just looking for evidence of the images we have already encountered in the media?

  The students work with a pre-selected list of buildings in the Helsinki metropolitan area dating from 1980s–2000s (1 building / student). The studio work will begin with exploring original presentation material and publications available at the Museum of Finnish Architecture archives. The students will then make a new visual interpretation of their building and write an accompanying theoretical explanation for their viewpoint. The studio will result in an exhibition at the Museum of Finnish Architecture in December 2020 – January 2021. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, seminaarit ja kritiikkitilaisuudet, harjoituksia ja kirjallisia tutkielmia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Työmäärä toteutustavoittain 

  56 h ohjattua työskentelyä, 268 h itsenäistä työskentelyä

   

  Korvaavuudet 

  ARK-E1502, A-60.2331

   

  Esitiedot 

  Kaikkien kandiopintojen tulee olla suoritettuna ja kanditutkintohakemuksen lähetettynä ennen kuin voi osallistua studioihin (tai vastaavat tiedot ja taidot)

   

  Arvosteluasteikko 

  0-5

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  56 h ohjattua työskentelyä, 268 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-E1502, A-60.2331

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaikkien kandiopintojen tulee olla suoritettuna ja kanditutkintohakemuksen lähetettynä ennen kuin voi osallistua studioihin (tai vastaavat tiedot ja taidot)

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot, seminaarit ja kritiikkitilaisuudet, harjoituksia ja kirjallisia tutkielmia.

   

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II