Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

•tunnistaa urheilu-uran ja harjoittelun tuottaman osaamisen ja hyödyt mahdollisille muille ammattiurille
•hahmottaa urheiluverkoston luomat mahdollisuudet osana opinnäyteprosessia sekä työ-harjoitteluja
•tunnistaa omat mahdollisuutensa valmistumisen jälkeisessä työelämään sijoittumisessa (ml. urheilu-ura)

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.09.2020 - 31.07.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Saarinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Saarinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  •Oman kehittymisen arviointi urheilijana ja opiskelijana
  •Urheilun, opintojen ja harjoittelujen kautta opitun pääoman tunnistaminen ja sanoittaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaksoisuran tuottaman pääoman sanoittamiseen liittyvät tehtävä

  Lisätietoa vaadittavista tehtävistä MyCourses-sivuilla

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut materiaalit

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  BIZ-E100 Urheiluosaamisen hyödyntäminen urasuunnittelussa

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Urhean jäsenyys