Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 6

Aikataulu: 27.03.2021 - 24.04.2021

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Christa Uusi-Rauva

Kurssin yhteystiedot (voimassa 01.04.2021-21.12.2112):

Christa Uusi-Rauva

christa.uusi-rauva(at)aalto.fi

puh. 050-530 0377

Aleksi Soini

aleksi.m.soini(at)aalto.fi

Allu Pyhälammi

allu.pyhalammi(at)aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi on jaettu teemoihin viikoittain seuraavasti:

  • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
  • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
  • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
  • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
  • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
  • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Jokainen tehtävä arvostellaan arviointirubriikin avulla. Rubriikki löytyy kunkin tehtävän palautuslaatikosta.

  Tehtävien painoarvot löytyvät "assignments" välilehdeltä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tehtävä 1a-c: kukin osatehtävä 10% arvosanasta, tuntimäärä á 11 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 2a+b: kumpikin oppimispäiväkirja 15% arvosanasta, tuntimäärä á 18 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 3a+b: kumpikin osatehtävä 10% arvosanasta, tuntimäärä á 11 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 4a-d: kukin quiz 5% arvosanasta, tuntimäärä á 7,5 tuntia per quiz.

  Osallistuminen luennoille: 36 tuntiaPERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. MyCourses kohta "materiaalit"

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  MAANANTAI 1.3. (luentokerta 1)

  Ennen tapaamista:

  • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
  • Käy läpi kurssin tehtävät ("Assignments"-palkki vasemmassa reunassa)

  Luennolla:

  • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
  • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet


  KESKIVIIKKO 3.3. (luentokerta 2)

  Ennen tapaamista:

  • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
  • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
  • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

  Luennolla:

  • Kuunteleminen ja hyväksyntä
  • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
  • Quiz 1 (Tehtävä 4a)


  MAANANTAI 8.3. (luentokerta 3)

  Ennen tapaamista:

  • Lue luentokerta 3 artikkelit
  • Katso luentokerta 3 videot

  Luennolla:

   Onnistuneen tiimin luominen


   KESKIVIIKKO 10.3. (luentokerta 4)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 4 artikkelit
   • Katso luentokerta 4 videot
   • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

    Luennolla:

    • Keinoja tiimityön edistämiseksi
    • Quiz 2 (Tehtävä 4b)

     MAANANTAI 15.3. (luentokerta 5)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 5 artikkelit
     • Katso luentokerta 5 videot
     • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

     Luennolla:     Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä


     KESKIVIIKKO 17.3. (luentokerta 6)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 6 artikkelit
     • Katso luentokerta 6 videot
     • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

     Luennolla:

     • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
     • Quiz 3 (Tehtävä 4c)


     MAANANTAI 22.3. (luentokerta 7)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 7 artikkelit
     • Katso luentokerta 7 videot
     • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja 1 MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

     Luennolla:

     • Vaikuttava suullinen viestintä
     • Pitchaus


     KESKIVIIKKO 24.3. (luentokerta 8)

     Ennen tapaamista:

     • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

     Luennolla:

     • Tarinankerronta-
      ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja
      vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)

     MAANANTAI 29.3. (luentokerta 9)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 9 artikkelit
     • Katso luentokerta 9 videot

     Luennolla:

     Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen


     KESKIVIIKKO 31.3. (luentokerta 10)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 10 artikkelit
     • Katso luentokerta 10 videot
     • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

     Luennolla:

     • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
     • Quiz 4 (Tehtävä 4d)

     KESKIVIIKKO 7.4. (luentokerta 11)

     Ennen tapaamista:

     • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
     • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

      Luennolla:

      Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu


      PERJANTAI 9.4. (luentokerta 12)

      Ennen tapaamista:

      • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

      Luennolla:

      • Tehtävä 1c loppupitchit
      • Loppukeskustelu ja palaute


      MAANANTAI 12.4.

      Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirja 2 MyCoursesiin klo 20.00 mennessä