Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

• opiskelija tunnistaa urheilun ja opiskelun yhdistämisen vaatimukset
• osaa asettaa realistia tavoitteita sekä urheilu- että opiskelu-ura huomioiden
• osaa laatia suunnitelmia kahden uran eteenpäin viemiseksi
• ymmärtää kokonaishyvinvoinnin merkityksen itselle

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.10.2020 - 31.07.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Saarinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Saarinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • tavoitteiden määrittely urheilu-uralla ja opinnoissa
  • kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
  • perehtyminen urheilevan opiskelijan hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut tehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen työskentely 81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut materiaalit

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  BIZ-C100 Kaksoisura ja urheilijaopiskelijan hyvinvointi

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Urhean jäsenyys