Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.02.2021 - 13.03.2021

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Niilo Luotonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 15.01.2021-21.12.2112):

Opettaja: Niilo Luotonen

Sähköposti: niilo.luotonen@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi antaa perustiedot
  yrityksen rahoituksen analysoinnista, suunnittelusta ja rahoitusmarkkinoiden
  toiminnasta sekä yritysjohdon että ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta. Tarkempi sisältökuvaus löytyy MyCoursesin etusivulta Kurssikuvaus-tiedostosta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suorittaminen sisältää seuraavat osa-alueet:

  1.
  Luennot 24 h

  2.
  Harjoitukset 24 h

  3.
  Palautettavat harjoitukset (25% arvosanasta)  4. Tentti (75% arvosanasta), joka perustuu luentoihin, luennoilla
  jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin sekä ohessa mainittuun
  kirjallisuuteen.

  Arvosanat hylätty / 1-5.

  Aktiivisuus luennoilla ja harjoituksissa voi vaikuttaa positiivisesti arvosanaan.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssikirja:

  KNÜPFER, S.
  & PUTTONEN, V.: Moderni rahoitus, WSOY, vuoden 2014 tai uudempi painos.  Lisäksi kurssin oppimateriaali koostuu luento- ja harjoitusmateriaaleista, sekä mahdollisista muista opettajan ilmoittamista materiaaleista.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aikataulu löytyy Kurssikuvaus-tiedostosta MyCoursesin etusivulta.