Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti, laatia tutkimussuunnitelman ja työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.

Laajuus: 10

Aikataulu: 20.01.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Eero Hiltunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Aromaa, Eero Hiltunen, Eero Kontturi, Minna-Hanna Nieminen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 28.12.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja: prof. Eero Kontturi 

eero.kontturi(at)aalto.fi


BIO2-koordinaattori lehtori Eero Hiltunen

eero.hiltunen(at)aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kandidaatinseminaari koostuu viikoittaisista luennoista, kandidaatintyöstä ja seminaariesityksestä. Seminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaatinseminaarin alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kandityö kirjoitetaan oletusarvoisesti koulusivistyskielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. 

  Vapaaehtoisesti voi kirjoittaa myös englanniksi - tätä suositellaankin hyvänä valmistautumisena maisteriopintoihin!

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu pakollisesta luentosarjasta ja itsenäisesti tehtävästä kandidaatintyöstä. Arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana syntyy itse kandityöstä ja sen kirjoitusprosessista. Avainhenkilö on kandityön ohjaaja.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  10 op = 270 h
  Luennot/kontaktiopetus 10 24 h
  Harjoitukset 2 10 h
  Opinnäytetyön kirjoittaminen 236 258 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentokalvot ja muu jaettava materiaali

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus ja pääaineopinnot pääosin suoritettu.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus