Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Selviydyt japanin kielellä asiakaspalvelutilanteessa ja tunnistat kunnioittavan rekisterin fraaseja ja perusrakenteita.

- Osaat keskustella antamisesta, saamisesta ja omistamisesta.

- Osaat kertoa omasta perheestäsi sekä kysyä toisen henkilön perheestä.

- Kykenet ilmaisemaan tekemistä ja liikkumista entistä sujuvammin hallitsemalla lauseiden yhdistämisen.

- Osaat 45 uutta kanji-kuvamerkkiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 26.01.2021 - 16.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tytti Tuomi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tytti Tuomi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso A1.2.Tavoitetaso A2.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän perussanaston syvempi omaksuminen, arki- ja työelämän asioimistilanteiden harjoittelu sekä syvempi tutustuminen tapakulttuuriin ja kielen erilaisiin kohteliaisuusaspekteihin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Kontaktiopetus 0-36 h
  2. Aktiivisuus ja pakolliset tehtävät (60%)
  3. Lopputentti (40%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Monimuotokurssi, jossa toteutustavasta riippuen kontaktiopetuksen määrä voi vaihdella: 0-36 h
  Opiskelijan itsenäinen työ, pakolliset tehtävät, lopputentti ja tenttiin valmistautuminen toteutustavasta riippuen 45-81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-3320 Japani 2 tai vastaavat taidot