Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Olet saanut kokemusta kurssin sisältöjen ja asiaosaamisesi soveltamisesta ohjaustehtävässä.
 • Osaat tarkkailla ohjaustyötä tiimityöskentelyn ja vertaisoppimisen näkökulmasta.
 • Osaat tunnistaa kurssilla tapahtuvan ohjaustyön keskeisiä vaatimuksia. 

Laajuus: 1

Aikataulu: 01.08.2020 - 04.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lauri Partanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lauri Partanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiapulaisen opetustehtävät kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovittujen opetustehtävien hoitaminen. Opetusraportin palauttaminen (opetettavan kurssin vastuuopettaja hyväksyy raportin).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Opetettavan kurssin kurssiapulaisten koulutukseen/perehdytykseen osallistuminen.
  • Opetettavan kurssin asiasisältöihin ja opetusmateriaaleihin perehtyminen.
  • Kontaktiopetus opetettavalla kurssilla sopimuksen mukaan.
  • Raportti opetuksesta

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetettavan kurssin kurssimateriaalit ja mahdolliset kurssiapulaisille suunnatut lisämateriaalit. 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus