Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Oman osaamisen syventäminen vaihtuvasisältöisten seminaarien, workshopien ja muiden kurssien kautta.

Laajuus: 1

Aikataulu: 28.11.2020 - 15.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kaisa Mäkinen, Rauno Ronkainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anna Heiskanen, Maskulin Nina, Hanna Maylett, Kirsi Reinola

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.01.2021-21.12.2112):

Intiimikohtaukset elokuvassa -täydennyskoulutus28.11.2020 - 15.12.20201 cr

Täydennyskoulutus av-alan ammattilaisille ja ELOn tutkinto-opiskelijoille. 

Koulutuksen laajuus:  1-2 op.  

Lähiopetus: Zoom-tapaamiset. Linkki lähetetään kurssille rekisteröityineille opiskelijoille.  
Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Erikoiskurssit ja seminaarit. Myös yhteistyökursseja eri pääaineiden, koulutusohjelmien ja muiden yliopistojen kanssa (mm. yhteistyökurssit Teatterikorkeakoulun kanssa)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lauantaina 28.11.2020. klo 15.30 – 17.30 Zoom, kaikki

  Mitä tietoa ja osaamista tuottaja, ohjaaja, HOD:ien ja työntekijäryhmät projektissa tarvitsevat, jotta intiimikohtaus on turvallinen kaikille?  

  Lauantaina 5.12.2020,  klo 15.30 – 17.30  Zoom, kaikki

  Claudia Myers: How to approach intimacy scenes?

  Lauantaina 12.12.2020 klo 15.30 – 17.30  Zoom, workshopiin valitut

  Claudia Myersin workshopHow to direct intimacy scenes?


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, oppimispäiväkirjat

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssisuoritus: osallistuminen opetukseen ja tentti. 

  Kurssin jälkeen opiskelija  

  • Tunnistaa  työntekijöiden psyykkiseen ja fyysiseen työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja 

  • Tunnistaa intiimikohtauksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ja tasot  

  •  On pohtinut intiimikohtauksen suunnittelua ammattinimikkeensä näkökulmasta   

  • Tunnistaa joitakin työturvallisuuteen liittyv lainsäädännöllisiä velvoitteita 

  • Tunnistaa keinoja ratkaista intiimikohtauksen suunnittelu ja toteutus vuorovaikutuksessa ja turvallisuuden näkökulmasta 

  •  Jäsentää ammatillisesti intiimikohtauksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät työturvallisuusvastuut ja velvoitteet 

  Koulutus on Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen (ELO) Life Wide Learning -toiminnan pilottihanke. 


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee kurssikohtaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin kurssin kurssiesitteestä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Suoritustapa: läsnäolo, kirjalliset materiaalit, tentti (1 op), ennakkotehtävä ja workshop (1 op). Kurssialue avoinna 30.11.2020-11.1.2021

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -Kurssimateriaali toimitetaan kurssin yhteydessä

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  BA in audiovisual arts or equivalent work experience

Ilmoittautuminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijoiden tulee osallistua kurssin ensimmäiselle kerralle varmistaakseen opintopaikkansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa: