Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee oman ammattiroolinsa kautta jonkin elokuvaohjausta sivuavan elokuvan osa-alueen teoreettisesti ja käytännössä.
Opiskelija ymmärtää elokuvanteon monialaisuuden ja ryhmätyön vuorovaikutuksellisen luonteen.
Opiskelija osaa integroida opintojaksolla saavuttamansa ammatillisia tietoja ja taitoja tai metodiikkaa soveltavasti taiteelliseen elokuvanteon prosessiin ja syventää elokuvallista ajatteluaan, ilmaisullisia keinojaan elokuvan tekoprosessissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 18.01.2021 - 05.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hanna Maylett, Rauno Ronkainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.12.2020-21.12.2112):

ohjaus: Hanna Maylett    Hanna.maylett@aalto.fi

kuvaus: Rauno Ronkainen    Rauno.ronkainen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjauksen vaihtuvasisältöiset työpajat ovat kaksiviikkoisia intensiivikursseja, joiden aihe ja sisältö vaihtelee vuosittain, mutta liittyy elokuvaohjaajan ammatillisia valmiuksia syventävään osaamiseen. Opettajina kurssilla toimivat ELOn opettajat tai vierailevat asiantuntijat. Työpajamuotoisella opintojaksolla opiskelija harjoittelee ja tutkii eriytetysti jotakin elokuvaohjauksen osa-aluetta tai teemaa ryhmätyössä muiden kanssa sekä harjoittelee teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi on ensisijaisesti osaamistavoitteiltaan kohdennettu ohjauksen ja elokuvauksen opiskelijoille, mutta myös muut ELOn pääaineopiskelijat ovat tervetulleita kurssille. 

  Työpajamuotoisella Instagram- tilaustyö -kurssilla toteutetaan tilaustyönä esikuvien hengessä Otaniemen kampukselle sijoittuvia elokuvakohtauksia IGTV-kanavalle. 

  Tilaustöissä tutkitaan valikoitujen ohjaajien elokuvallista kädenjälkeä, atmosfääriä, tyyliä ja sävyä. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Aktivoivat luennot, ekskursiot, työpajamuotoinen harjoittelu, katselut, tutoroitu itsenäinen suunnittelu ja harjoitustehtävät, katselu ja palautekeskustelu.
  Arviointi: Opetukseen osallistuminen ja harjoitusten tekeminen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, tilaustyön valmiiksi saattaminen. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuormittavuus riippuu kurssitoteutuksesta ja opintopistelaajuudesta, tarkemmat tiedot annetaan kurssiesitteessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Vastaavassa taiteellisessa roolissa työskentelyn laajuus 5 op. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3514 TV-ilmaisu

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Esitietovaatimukset ilmoitetaan kurssitoteutuksen yhteydessä kurssiesitteessä.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Weboodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ryhmäopetus lähtökohtaisesti kontaktiopetusta, pandemiatilanteen vaatiessa mahdollisesti hybridimuoto, jolloin pienryhmätyöskentely kuvauksissa ainoa kontaktiopetus. 

  Kurssilla 4 tiimiä, jotka toteuttavat kukin 2 kohtausta, kahden esikuvan mukaan.

  Osallistujavalinnoissa etusija on laajassa pääaine-edustavuudessa, jotta saadaan rakennettua usean ammattiroolin kautta tiimit. 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen pääaineopiskelijoille 2. vuodesta eteenpäin sekä erikseen kurssiesitteessä ilmoitettavalle muulle pääaineopiskelijaryhmälle. Toissijaisesti opintojakso on tarkoitettu ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Minimi osallistujamäärä on 2-4, määritellään toteutuskohtaisesti.  Maksimi osallistujamäärä määritellään opintojaksoille toteutuskohtaisesti. Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneita pyydetään liittämään weboodi-ilmoittautumisen lisätietoihin ote sivuaine-opinto-oikeudesta tai muusta vastaavasta kurssille mahdollisesti oikeuttavasta dokumentaatiosta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ryhmäopetus lähtökohtaisesti kontaktiopetusta, pandemiatilanteen vaatiessa mahdollisesti hybridimuoto, jolloin pienryhmätyöskentely kuvauksissa ainoa kontaktiopetus. 

  Kurssilla 4 tiimiä, jotka toteuttavat kukin 2 kohtausta, kahden esikuvan mukaan.

  Osallistujavalinnoissa etusija on laajassa pääaine-edustavuudessa, jotta saadaan rakennettua usean ammattiroolin kautta tiimit. 

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Viikko 3 suunnittelu

  Viikko 4 kuvaukset

  Viikko 5 post-production ja pe purku+palaute

  Päiväkohtainen aikataulu tuotantoaikatauluineen tarkentuu viikkoon 2 mennessä.