Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee oman ammattiroolinsa kautta jonkin elokuvaohjausta sivuavan elokuvan osa-alueen teoreettisesti ja käytännössä.
Opiskelija ymmärtää elokuvanteon monialaisuuden ja ryhmätyön vuorovaikutuksellisen luonteen.
Opiskelija osaa integroida opintojaksolla saavuttamansa ammatillisia tietoja ja taitoja tai metodiikkaa soveltavasti taiteelliseen elokuvanteon prosessiin ja syventää elokuvallista ajatteluaan, ilmaisullisia keinojaan elokuvan tekoprosessissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2021 - 30.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hanna Maylett, Rauno Ronkainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjauksen vaihtuvasisältöiset työpajat ovat kaksiviikkoisia intensiivikursseja, joiden aihe ja sisältö vaihtelee vuosittain, mutta liittyy elokuvaohjaajan ammatillisia valmiuksia syventävään osaamiseen. Opettajina kurssilla toimivat ELOn opettajat tai vierailevat asiantuntijat. Työpajamuotoisella opintojaksolla opiskelija harjoittelee ja tutkii eriytetysti jotakin elokuvaohjauksen osa-aluetta tai teemaa ryhmätyössä muiden kanssa sekä harjoittelee teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Aktivoivat luennot, ekskursiot, työpajamuotoinen harjoittelu, katselut, tutoroitu itsenäinen suunnittelu ja harjoitustehtävät, katselu ja palautekeskustelu.
  Arviointi: Opetukseen osallistuminen ja harjoitusten tekeminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuormittavuus riippuu kurssitoteutuksesta ja opintopistelaajuudesta, tarkemmat tiedot annetaan kurssiesitteessä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3514 TV-ilmaisu

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Esitietovaatimukset ilmoitetaan kurssitoteutuksen yhteydessä kurssiesitteessä.