Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Selviydyt yleisellä tasolla (B1) työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, esim. sähköpostiviestinnässä, esityksissä ja small talk -tilanteissa.
 • Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi.
 • Ymmärrät ruotsinkielisiä, omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Viivi Kerkkänen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1-B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi, apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, esim. småprat -tilanteiden harjoittelu ja sähköpostin kirjoittaminen
  • oman alan sanaston harjoittelua kirjoitustehtävissä ja suullisissa harjoituksissa
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  pienryhmätyöskentely

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kirjalliset tehtävät
  • Keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • Jatkuva arviointi, joka perustuu niin aktiivisuuteen kuin suulliseen ja kirjalliseen taitoon

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tämän ryhmän kurssiin LC-5410 ja kurssin päättyessä järjestettävään kokeeseen LC-5002 kuuluu videoitavia tehtäviä. Tallenteet mahdollistavat toisen opettajan osallistumisen suoritusten arviointiin. Vertaisarviointi on pakollinen osa kurssia.

  Saadaksesi palautetta ja tutustuaksesi omien suoritustesi arvosteluun ota yhteyttä kurssin opettajaan (Viivi Kerkkänen).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 4 - 36 h, itsenäinen työskentely 45 - 77 h. Lähiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan. Kurssin toteutustapa voi olla esimerkiksi integroitu, intensiivinen tai verkossa toteutettava. Verkkokurssitoteutus on 2 periodin mittainen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan ohjeiden mukaan

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25. Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma ENG, CHEM, ELEC tai SCI".