Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija

- osaa kuvata erilaisten analyysimenetelmien toimintaperiaatteet
- tuntee menetelmien perustana olevat kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt
- tunnistaa menetelmien käyttömahdollisuudet
- osaa työskennellä mittalaitteiden parissa, toteuttaa niillä tehtäviä analyysejä ja arvioida tulosten luotettavuutta
- hahmottaa oikeanlaisen analyysimenetelmän valinnan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 04.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sakari Kulmala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sakari Kulmala

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.02.2021-21.12.2112):

sakari.kulmala@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kemiallisiin ja fysikaalisiin ilmiöihin perustuva instrumentaalianalyysin peruskurssi, jossa perehdytään mm:

  - Analytiikan perusteihin

  - tyypillisimpiin kemiallisiin instrumentaalianalyysilaitteistoihin (titraukset, elektroanalyyttiset menetelmät, atomiabsorptio ja optinen emissiospektrometria, röntgenmenetelmät, massaspektrometria,  elektronispektrometrian periaatteet, analyyttiset virtausmenetelmät)
  - alkuaineanalyysien (kvalitatiivisiin) toimintaperiaatteisiin tyypillisimmillä laboratoriolaitteistoilla
  - pitoisuuden (kvantitatiivisiin) määrityksen toimintaperiaatteisiin tyypillisimmillä laboratoriolaitteistoilla
  - analyysilaitteistojen parissa työskentelyyn
  - mittausten luotettavuuteen ja tilastollisiin tulostenkäsittelymenetelmiin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiin sisältyy harjoitustöitä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laboratoriotyöt ja selostukset, tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana määräytyy tentin ja etänä kerättyjen aktiivisuuspisteiden perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Luennot, laboratoriotyöt ja muut harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Daniel C. Harris, Quantitative Chemical Analysis. Tästä oppikirjasta puuttuvat Rtg-menetelmät ja elektronispektrometria perustuvat oppikirjaan: Holler, Skoog, Crouch, Principles of Instrumental Analysis.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurrssikirjan sijasta voi yhtä hyvin käyttää ilmaista verkkokirjaa Analytical Chemistry 2.0

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen
  Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM A1010 tai CHEM E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio kursseilla CHEM A1000 tai CHEM E0100 ennen lukuvuotta 2017 2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot tänä vuonna IV lukukauden aikana.