Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Graduhautomo on suunnattu opiskelijalle, jonka maisteritason opinnäyte on viivästynyt ja joka kokee tieteellisen tai taiteellisen tutkimustekstin tuottamisen vaikeaksi.

Graduhautomoon osallistuttuaan opiskelija

- tunnistaa omat kirjoittamiseen liittyvät haasteensa ja vahvuutensa
- hahmottaa opinnäytteen ja sen perusvaatimukset kokonaisuutena
- on muodostanut realistisen käsityksen oman opinnäytteensä rakenteesta ja toteutuksesta
- on edistänyt opinnäytettään graduhautomon aikana
- on sisäistänyt opinnäytteen kirjoitusprosessia tukevia ja jäsentäviä periaatteita
- edistää opinnäytettään itsenäisesti ja tavoitteellisesti.

Laajuus: 2

Aikataulu: 17.03.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jepa Piirainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opinnäytteen kirjoittamiseen liittyvät psykologiset, sosiaaliset ja käytännölliset haasteet

  - Kirjoitusprosessin hallinta ja siihen liittyvät käytännön menetelmät
  - Kirjoittamiskammo ja sen ylittäminen
  - Kirjoittamisen erilaiset tekniikat tiedon ja kirjoitusprosessin jäsentämisen työkaluina
  - Oman opinnäytteen kokonaisuuden jäsentäminen ja suunnitteleva kirjoittaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Pienryhmätapaamiset kerran kuussa
  - opinnäytteen edistäminen ja seuranta graduhautomon ohjaajan kanssa
  - opinnäytteen kirjoittamiseen ja prosessin ohjaamiseen liittyvät itsenäiset ja ryhmäharjoitukset


  Graduhautomossa edellytetään säännöllistä läsnäoloa ryhmätapaamisissa (enintään yksi poissaolo) ja opinnäytettä edistävien harjoitusten tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  20 h + itsenäinen työskentely 34 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan jakama materiaali

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija suorittaa maisterintutkintoa jossakin Aalto-yliopiston maisteriohjelmassa ja on hyväksyttänyt opinnäytteensä aiheen ohjaajalla.