Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa espanjaksi.

- Pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä.

- Osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen.

- Kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut).

- Pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa ja tunnet jossakin määrin espanjakielisten maiden tapakulttuuria.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pasi Puranen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eeva Hämäläinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: A2.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi ja espanja. Joissakin ryhmissä tukikieli voi olla englanti.

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (30 %)

  3. Suullinen koe (10 %)

  4. Kirjallinen luentokuulustelu (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kontaktiopetus 36 t

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza, Rambla Lop, Warjus (2016 [1} tai myöhempi painos{2]) Ventana 2. Saatavana myös digikirjana.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-2112 Työelämän espanjan perusteet 2 (3 op) ja kurssin LC-2012 Espanja 2 - työelämän espanjaa (3op).

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-2310 Espanja 1 (3op) tai vastaavat tiedot