Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

 • ymmärrät paremmin Pohjoismaita, niiden erityispiirteitä, yrityselämää ja kulttuuria.
 • olet vahvistanut kulttuurista ja suullista valmiuttasi työskennellä tai opiskella Pohjoismaissa.
 • osaat ottaa huomioon kulttuurieroja työelämässä.
 • osaat pitää esitelmiä ruotsiksi sekä keskustella esim. oman alasi ajankohtaisista teemoista.

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.04.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taija Votkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi ja mahdollisuuksien mukaan muut pohjoismaiset kielet

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria, yrityselämää sekä yhteiskuntaan liittyviä asioita.
  • Kurssiin sisältyy suullisia harjoituksia, kuten esitelmiä ja keskusteluja ajankohtaista asioista Pohjoismaihin liittyen.
  • Kurssin osallistujana sinulla on suuri mahdollisuus vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin aihepiireihin. Kurssi perustuu pitkälti esityksiin, keskusteluihin ja ryhmätöihin.
  • Kurssilla työstät oppimispäiväkirjaa oppimasi pohjalta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö oppitunneilla ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suulliset esitykset 70 % arvosanasta

  2. Oppimispäiväkirja 30 % arvosanasta

  3. Kurssin sisältöön kuuluu kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali opettajan ohjeiden mukaan

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Voit osallistua kurssille jos sinulla on jo hyvät taidot ruotsissa tai olet osallistunut jollekin aikaisemmalle ruotsin kurssille.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan Digicampuksella

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille, jotka ovat lähdössä vaihtoon johonkin Pohjoismaahan, haluavat työskennellä tai matkustaa Pohjoismaissa, solmia pohjoismaisia yhteyksiä tai muuten ovat kiinnostuneita Pohjoismaista.

  Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan Digicampuksella