Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on syventää oppilaiden tietämystä elokuvaleikkauksen soveltamisesta taiteen eri alueilla.

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.02.2021 - 12.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisältö vaihtelee kurssikohtaisesti. Kurssit voivat olla esim. useamman kankaan galleriatöitä, peliteollisuutta, uusia teknisiä sovelluksia kuten 3D-stereo tai hologrammit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, harjoitukset ja henkilökohtainen palaute

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee kurssikohtaisesti 27 - 324 t.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee kurssikohtaisesti.