Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii ymmärtämään tarinamateriaalin, tekijän välittämän viestin ja dramaturgisten työkalujen välisen suhteen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.03.2021 - 26.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija analysoi itsenäisesti opettajan kanssa sovitut käsikirjoitukset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovitut analyysit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  40-140 h itsenäistä työtä

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Draaman teoria ja dramaturgia, Pitkän elokuvan käsikirjoitus 1