Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat kertoa omasta koulutus- ja työhistoriastasi ja muista menneistä tapahtumista
- pystyt toimimaan entistä sujuvammin arkisissa keskustelutilanteissa ja kertomaan mielipiteesi
- pystyt löytämään keskeiset tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiireihin liittyvistä teksteistä
- ymmärrät ja osaat kirjoittaa hieman aiempaa pidempiä tekstejä

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.04.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Aija Elg

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Aija Elg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso A1.2, tavoitetaso A1.3

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

englanti, suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - perussanaston laajentaminen (esimerkiksi asuminen, luonto, koulutus, työ) 
  - kielen rakenteiden laajentaminen: menneen ajan muotoja ja objektin käyttö
  - arkisten keskustelutilanteiden harjoittelu

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Kirjallinen tentti
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ryhmätyöskentely 36 h + itsenäinen työskentely 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tapaninen-Kuparinen Oma Suomi 1 (kpl 10-13) sekä opettajan lisämateriaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-7322.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suomi 2 (LC-7220) tai Suomi 2A (LC-7321)