Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpitoinformaation tuottamisen ja sen hyväksikäytön perusteet. Opiskelija osaa perusteet kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaa tulkita tilinpäätöstä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 12.01.2022 - 24.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Kykkänen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kirjanpidon teoria, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, tilinpäätöksen sisältö ja tulkinta sekä kirjanpidon ja verotuksen yhteys. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 h, yliopistonlehtori Tapani Kykkänen.

  2. Harjoitukset 24 h, yliopistonlehtori Tapani Kykkänen.

  3. Tentti (70 %) ja kurssinaikaiset suoritukset (30%). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Leppiniemi J. & Kykkänen T (2019). Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 10. tai uudempi painos. ISBN 978-952-14-3562-1

  Saatavuus

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssinaikaisiin suorituksiin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa tentissä. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen tekemällä vaadittavat suoritukset.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I, Kevät III

  2021-2022 Syksy I, Kevät III


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00100


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.